1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Suomen parhaat järvet löytyvät Etelä-Savosta

Pintavesien tila on huipputasoa Etelä-Savossa. Tuore luokittelu toi tarkennuksia viisi vuotta vanhaan arvioon.

luonto
Järvimaisema Saimaalta.
YLE

Suurin osa Etelä-Savon järvistä ja joista on erinomaisessa tai hyvässä kunnossa. Tulokset perustuvat uuteen arvioon Suomen vesien ekologisesta tilasta. Tutkimustuloksia on tarkasteltu vuodesta 2006 eteenpäin aina tämän vuoden puolelle saakka. Edellinen arviointi tehtiin viisi vuotta sitten.

- Näiden tietojen perusteella näyttäisi siltä, että Etelä-Savon pintavesien tila on selkeästi parempi kuin keskimäärin muualla Suomessa, Etelä-Savon Ely-keskuksen hydrobiologi Pekka Sojakka sanoo.

Hyvä näin, sillä Etelä-Savo on tunnetusti järvien maakunta. 25 prosenttia maakunnan pinta-alasta on vettä.

- Meillä hajakuormituksen osuus muuhun Suomeen nähden on huomattavan pieni. Esimerkiksi maatalouden kautta tuleva hajakuormitus on melko vähäinen. Myös metsätalouden puolelta tulee vesiä rehevöittävää pintakuormitusta. Myös teollisuus on pienimuotoista, mikä auttaa vesistöjen tilan pysymisessä hyvällä tasolla, Sojakka tietää.

Maakunnan matkailu voi edelleen pitää järvimaisemaa ja Saimaata käyntikorttinaan.

- Tämä on varmaan matkailullinen valtti. Meillä voidaan puhua aidosti puhtaiden vesien puolesta

Nuhraantumistakin on

Tulosten valossa Etelä-Savon vesien tila näyttää hyvältä, mutta nuhraantumista esiintyy laajalti. Juuri tämä nuhraantuminen pitää viranomaiset liikkeellä ja nähdään selkeäksi vesiensuojelulliseksi ongelmaksi. Asiasta käydään keskustelua myös alueen asukkaiden kanssa.

Ongelmapaikkojakin löytyy: tyydyttävään luokkaan lasketaan 6,6 prosenttia Etelä-Savon järvipinta-alasta ja välttävässä tilassa on neljä pientä järveä. Huonoksi yhtään järveä ei kuintenkaan luokitella. Hydrobiologi Pekka Sojakka.

- Suurimmat muutokset ovat nähtävillä Joroisten seudun vesissä. Siellä pinta-alaltaan merkittävien järvien osuus tyydyttävässä luokassa on jopa lisääntynyt.

Heikentymistä on havaittu muun muassa Haapaselällä ja Sysmäjärvellä. Lisäksi Kyyveden luoteinen osa on muuttunut hyvästä tyydyttäväksi. Mukana on hieman "tilastoharhaakin".

- Aineistoa on saatu kerättyä aikaisempaan luokitukseen verrattuna laaja-alaisemmin. Erityisesti biologista aineistoa on kertynyt, mikä on koko ekologisen luokituksen perusta. Osa näistä luokituksen muutoksista, mukaanlukien Kyyveden muutos, voi johtua muuntuneesta järjestelmästäkin, hydrobiologi Pekka Sojakka sanoo.

- Vedenlaadussa ei ole merkittävää muutosta, mutta luokitus näyttää hieman erinäköiseltä kuin aiemmin. Rajatapauksessa uuden luokitusjärjestelmän kautta on järvi voinyt luiskahtaa heikompaan suuntaan.

Mikkelin alapuolinen Saimaa sekä Varkauden alapuolinen osa Haukivettä ovat edelleen tyydyttävässä tilassa.

Toisaalta esimerkiksi Kermajärvi Heinävedellä luokitellaan nykyisin erinomaiseksi hyvän sijaan.

Lue seuraavaksi