1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vesistöt

Etelä-Karjalan vesistöjen tila huolestuttava

Uusi ekologinen vesistökartoitus nostaa esiiin erityisesti läntisen Pien-Saimaan surkean kehityksen. Myöskään pikkujärvissä ja jokivesistöissä ei ole hurraamista, mutta erinomaisiakin vesistöjä toki on.

vesistöt
Ruokolahti Soinilansalmi pengertie patotie rehevöityminen
YLE

Etelä-Karjalassa läntisen Pien-Saimaan vesi on luokiteltu vielä tyydyttäväksi, mutta tilanne on heikkenemässä. Maaveden ja Lavikanlahden alueilla luokitus on jo välttävä. Taipalsaarentien itäpuolella tilanne on hyvä, mutta itäisen Pien-Saimaan luokitus on tyydyttävä.

Valkealan reitillä tilanne on hyvä tai erinomainen, mutta ihmisen toiminta näkyy sivuvesillä ja Kivijärven pohjoisosassa. Salpausselkien eteläpuolella pienet jokivesistöt ja järvet ovat pääosin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa.

Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksestä.

Aineistona olivat muutaman viime vuoden aikana kerätyt seurantatulokset lähes kaikista yli puolen neliökilometrin kokoisista järvistä ja valuma-alueeltaan yli 50 neliökilometrin joista sekä rannikkovedet.

Kaakkois-Suomen vesistöjen tila on huonompi kuin koko maassa keskimäärin. Pintavesien ekologian uuden arvion mukaan hyvää huonommassa kunnossa on noin 30 % järvistä ja 65 % joista sekä koko Suomenlahti.

Monet suuret vesistöt edelleen hyvässä tai erinomaisessa tilassa

Nyt pitäisi huomiota kiinnittää siihen, ettei lukuisten hyvässä tai jopa erinomaisessa tilassa olevien vesien laatu heikkene. Kaakkois-Suomessa on edelleen suuriakin vesistöjä, jotka ovat erinomaisessa tilassa eli lähellä luonnontilaa.

Tällaisia merkittäviä vesistöjä ovat
Etelä-Karjalassa Kuolimo, Suur-Saimaa, Simpelejärven eteläosa ja Torsa. Nämä kaikki sijaitsevat Salpausselkien pohjoispuolisilla alueilla, mutta muutamia pienempikokoisia helmiä löytyy myös niiden eteläpuolelta.

Erityisesti valuma-alueen latvoilla sijaitsevat karut vesistöt ovat herkkiä ihmistoiminnan aiheuttamille muutoksille.

Vanhat synnit painavat pitkään 

Vesien tilaa heikentävät haja- ja pistekuormitus sekä erityisesti vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta heikentävät padot ja vanhat perkaukset.

Nyt julkistettu ekologisen tilan luokitus antaa yhä tarkempaa tietoa niistä vesistöistä, jotka tarvitsevat suojelutoimia. Luokittelu ottaa huomioon vedenlaadun lisäksi myös vesieliöstön.

Vesistöjen ravinnepitoisuuksia, kalastoa ja esim. vesikasvillisuutta verrataan luonnontilaan. Kattavan aineiston puuttuessa joistakin vesistöistä on turvauduttu mallinnukseen ja asiantuntija-arvioihin.

Koko EU:n alueella tavoitteena on pintavesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä, mutta tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan lisäaikaa.

Koko Suomen järvistä 85 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa, jokivesistöistä 65 prosenttia. Suuret järvet ja erityisesti Pohjois-Suomen vedet ovat ekologiselta tilaltaan pääosin hyviä tai erinomaisia.

Lue seuraavaksi