Laki vai vakaumus? Miten naispappeuskiista ratkaistaan?

Naispappeus hyväksyttiin Suomen kirkossa vuonna 1986. Tällä hetkellä joka neljäs pappi on nainen, mutta monissa seurakunnissa asia on tulenarka. Naispappeuden vastustajat nojaavat Raamatun teksteihin. Oulun piispa Samuel Salmi sanoo, että lakia pitää noudattaa, vaikka sydän sanoo muuta. Mitä mieltä olet? Pitääkö noudattaa sydämen ääntä vai lakia?

naispappeus
Naispapin kädet
Yle

Kirkon johto tietää, että kaikissa seurakunnissa asia ei ole itsestäänselvä. Piispainkokous on vuonna 2006 antanut selonteon erilaisten virkakäsitysten aiheuttamista ongelmista. Selonteon mukaan kirkko kunnioittaa naispappeuden torjujien vakaumusta. Toisaalta heiltä odotetaan naispappeuspäätöksen merkityksen ja sitovuuden tunnustamista.