Ruoka on lähes puolet ihmisen ympäristökuormasta

Vastuullisena kuluttajana toimiminen ei ole helppoa. Kaupan hyllyllä pitäisi ottaa huomioon ainakin ilmasto, ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus sekä työntekijöiden ja eläinten hyvinvointi.

luonto

Kun puhutaan elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista, tarkoitetaan elintarvikkeiden tuotannon ja hävittämisen vaikutuksia ilmakehään. Ilmakehään vaikuttavia kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi. Monille tuttua termiä hiilijalanjälki käytetään ilmastovaikutuksen synonyyminä.

Kun puhutaan elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista, tarkoitetaan elintarvikkeiden vaikutuksia kaikkeen ympäristöön. Ympäristövaikutuksia voivat olla muun muassa päästöt vesistöön ja maaperään, myrkylliset aineet, meriin kulkeutuvat mikromuovit sekä vaikutukset ilmakehään.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkimusten mukaan neljännes jokaisen ihmisen kulutuksen vaikutuksista ilmastoon aiheutuu ravinnosta. Kun puhutaan ihmisen kulutuksen vaikutuksista ympäristöön, jopa 40 % aiheutuu ravinnosta.

Ilmasto ja ympäristö ovat vain yksi vastuullisten kuluttajavalintojen osa-alue

Yle Uutiset teki yhdessä MTT:n kanssa ruoan ilmastovisan. Siinä puhutaan pääasiassa ilmastokuormasta, koska elintarvikkeiden ilmastovaikutuksia on helpompi laskea. Ympäristö on laajempi käsite, ja elintarvikkeiden ympäristövaikutusten laskeminen on huomattavasti vaikeampaa.

Visa havainnollistaa, mistä arkipäiväisistä ruokavalinnoista ilmastokuorma syntyy. Kuluttaja voi vaikuttaa merkittävästi omaan ilmasto- sekä ympäristökuormaansa sillä, mitä syö.

Jos haluaa olla vastuullinen kuluttaja, pelkkä ilmaston ajatteleminen kaupassa ei riitä.

Esimerkiksi Espanjassa tehokkaasti viljelty tomaatti saattaa olla kotimaista kasvihuoneessa kasvatettua ilmastoystävällisempi valinta, mutta se ei välttämättä ole vastuullisempi. Espanjassa lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaavat maaperää ja vesistöjä. Lisäksi Almerian viljelmillä työolosuhteet saattavat olla kyseenalaiset.

Toisin kuin yleensä ajatellaan, kotimainen luomu ei automaattisesti tarkoita ympäristöystävällistä vaihtoehtoa. Luomutuotannolla saatava sato saattaa olla niin pieni, että ilmastovaikutukset satoa kohden voivat olla luomussa jopa suuremmat kuin tavanomaisesti viljellyssä vastaavassa tuotteessa.

Toisaalta luomulla on monia hyviä vaikutuksia. Ympäristöön päätyy vähemmän vaarallisia aineita. Luomujärjestelmässä suomalaisille tuotantoeläimille taataan myös eläinsuojelulain minimiä paremmat olot.

Ilmasto ja ympäristö ovat vain yksi vastuullisten kuluttajavalintojen osa-alue. Huomioon pitäisi ottaa myös ravitsemus, tuoteturvallisuus, työntekijöiden ja eläinten hyvinvointi sekä hinta ja laatu.