Väitös: Pappien vaitiolovelvollisuus on poistettava

Pappien vaitiolosta eli rippisalaisuudesta on säädetty kirkkolaissa. Sen mukaan pappien ei tarvitse ilmoittaa kuin vakavasta, tekeillä olevasta rikoksesta.

Kotimaa
Kahden lapsen jalat.
Johanna Vuonokari / Lehtikuva

Perniön seurakunnan kappalainen Johannes Alaranta on tutkinut väitöskirjassaan _Taakkojen kantaja vai ilmiantaja? _pappien vaitiolovelvollisuutta. Alaranta esittää väitöskirjassaan, että pappien vaitiolovelvollisuutta pitäisi kansainvälisen oikeuden valossa muuttaa siten, että lapsen etu olisi aina ensisijainen.

Kirkkolain 5. luvussa säädetään papin ehdottomasta vaitiolovelvollisuudesta eli rippisalaisuudesta. Vaitiolovelvollisuus ulottuu myös tilanteisiin, jossa pappi on oikeudessa todistajana.

Kirkkolain mukaan pappien on pidettävä suunsa kiinni siitä mitä seurakuntalaiset ripillä kertovat. Papeilla on ilmoitusvelvollisuus ainoastaan silloin kun hän kuulee tekeillä olevasta rikoksesta, joka olisi estettävissä. Tällöinkään hän ei saa kertoa uskoutujan henkilöllisyyttä.

Johannes Alaranta esittää väitöskirjassaan lakia muutettavaksi siten, että papin ilmoitusvelvollisuus olisi voimassa aina kun lapsen etu on vaarassa. Käytännössä ilmoitus tapahtuisi lastensuojeluilmoituksella.

Johannes Alarannan väitöskirja "Taakkojen kantaja vai ilmiantaja?" tarkastetaan Joensuun yliopistossa 12. lokakuuta.