Saako toimeentulotukea leikata? Suonenjoki selvittää laillisuuden

Sosiaalilautakunta on esittänyt, että toimeentulotuen perusosasta leikattaisiin viidennes pois loppuvuoden aikana.

perusturva
Suonenjoen kaupungin toimeentulotuen jatkohakemus
Jouni Pilto / Yle

Suonenjoen kaupunginhallitus käsittelee toimeentulotuen leikkausehdostusta maanantaina.

Sosiaalilautakunta on esittänyt, että toimeentulotuen perusosasta leikataan 20 prosenttia loppuvuoden ajaksi.

Säästöesitys on tehty, koska sosiaalilautakunnan talousarvion tämän vuoden määrärahat ylittyvät. Toimeentulotuen kustannuksia ei ole kyetty alentamaan viime vuodesta.

Lautakunnassa esille noussut mahdollinen säästökeino sai kannatuksen neljältä lautakunnan jäseneltä. Kolme äänesti vastaan.

Leikataan vain, jos laillisuus on varmaa

Suonenjoen kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaalilautakunta punnitsee asiaa uudestaan ja selvittää perustoimeentulotuen leikkauksen lainmukaisuuden.

Leikkaus totetutetaan vasta, jos se osoittautuu lailliseksi.

Perustoimeentulotukea on aiemmin leikattu tuensaajien yksilökohtaisista syistä. Jokaiseen toimeentulotukipäätökseen on merkittävä päätöksen myöntämisen perusteet ja myös tuen alentamisen perusteet. Esimerksi toistuva kieltäytyminen työstä tai opiskelusta voi johtaa tuen alentamiseen.

Laki sallii leikata tukea 20 tai 40 prosenttia perustelluista syistä. 40 prosentin leikkaus vaatii vahvempia perusteluja kuin 20 prosentin leikkaus. Tuen leikkaamisen kestoa on rajoitettu laissa.

Toimeentulotukeen sovelletaan kunnissa myös sosiaalilautakuntien omia perusteita. Kunnan sosiaalilautakunnan päätöksiä saatetaan käyttää perusteena alentaa tukea.

Nyt Suonenjoen kaupunki haluaa selvittää, missä määrin tuen alentamisen perusteeksi riittää sosiaalilautakunnan linjaus alentaa kaikkien hakijoiden toimeentulotukia.

Lautakunnan säästöesitys on harvinainen. Esimerkiksi Suonenjoen johtavalla sosiaalityöntekijällä Päivi Mustosella ei ole tiedossa aiempaa kaikkia hakijoita koskevaa tuen alentamispäätöstä Suonenjoelta.

Toimeentulotuen kustannuksia ei ole kyetty Suonenjoella hillitsemään huolimatta Kuopio Pilotin toimenpiteistä ja aiemmista toimeentulotuen myöntämisperusteiden tiukennuksista.