Elinluovuttajista on jatkuva pula

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kehittää elinluovutustoimintaansa. HUS-alueelle on nimetty elinluovutusvastaava ja sairaaloihin on perustettu työryhmiä toiminnan tehostamiseksi.

elimenluovutus
Elinluovutuskortti on konkreettinen todiste vainajan tahdosta.
Elinluovutuskortti on konkreettinen todiste vainajan tahdosta.

HUS pyrkii ennen kaikkea tiedottamaan elinluovutuksen merkityksestä sekä potilailleen että potilaiden omaisille. Sairaanhoitopiiriin on nimetty myös elinsiirtokoordinaattori Kukka Nurmi, joka perehdyttää henkilökuntaa varsinkin omaisten huomioimiseen.

- Halutaan yhtenäistää ohjeistusta, kouluttaa ja koordinoida. Meillä on elinluovuttajista pula, me tarvitaan elinsiirteitä, jotta me voidaan elinsiirtoja tehdä, Nurmi kiteyttää.

Yksi luovuttaja voi auttaa monia

Tällä hetkellä Suomessa uutta elintä odottaa noin 400 ihmistä. Mahdollisia elinsiirteitä ovat sydän, munuainen, keuhkot, maksa, ohutsuoli, haima sekä sarveiskalvot. Elinsiirto on monen sairauden ainoa hoitokeino ja yksi elinluovuttaja voi auttaa useaa potilasta.

Oma suhtautuminen elinten luovuttamiseen kannattaa tuoda hyvissä ajoin omaisten tietoon, Nurmi toivoo.

- Että me kaikki kerrottaisiin läheisillemme, miten suhtaudumme elinluovutukseen. Toki elinluovutuskorttikin on hyvä, mutta se ei ole välttämätön.

Ikä ei ole este

Perussairaudet tai korkea ikä eivät ole este elinluovutukselle. Huonot elintavatkaan eivät välttämättä estä luovuttamista, Nurmi huomauttaa.

- Tänä päivänä elinluovuttajat ovat entistä iäkkäämpiä ja sairaampia. Tärkeintä on se, että siirrettävä elin on terve.

Euroopan Elinsiirtopäivää vietetään 12.10.2013.