Asiantuntija: Suomessa on yli 600 orjaa

Suomessa olevat orjat joutuvat työskentelemään muun muassa seksiorjina tai orjina kotitalous- ja maataloustöissä, sanoo kansainvälisesti arvostettu orjuuden asiantuntija Kevin Bales.

Kotimaa
Prostituiotu nainen nojaa autoon.
Yle

Orjuus ja Suomi eivät ole sanoja, jotka tuntuisivat sopivan samaan lauseeseen. Näin kuitenkin on. Kansainvälisesti arvostettu orjuuden asiantuntija Kevin Bales sanoo Suomessa olevan vähintään 650 orjaa.

Hullin yliopiston professori Kevin Bales perustaa väitteensä Walk free -järjestön piakkoin julkaistavaan raporttiin, joka käsittelee orjuutta maailmassa. Suomen tiedot raportissa perustuvat suomalaisten viranomaisten tietoihin vuosilta 2009 ja 2010.

- Viranomaisten mukaan vuonna 2009 Suomessa oli 64 orjuustapausta ja vuonna 2010 tapauksia oli 79, sanoo professori Kevin Bales.

Kevin Balesin mukaan tutkijoiden kokemukset Länsi-Euroopan maista osoittavat, että viranomaisten tunnistamat orjuustapaukset ovat kymmenesosa koko ilmiöstä. Siksi Bales arvioi Suomen orjamäärän olevan vähintään 650, ehkä jopa 735 orjaa.

Yksi on orjuuden perustekijä on köyhyys. Orjuus on sitä yleisempää, mitä köyhemmät olot ovat

Kevin Bales

- Suomessa olevat orjat joutuvat työskentelemään muun muassa seksiorjina tai orjina kotitalous- ja maataloustöissä, sanoo professori Bales.

Epäilemättä keskeinen osa Suomessa todennetuista orjuustapauksista liittyy järjestäytyneeseen kansainväliseen rikollisuuteen ja ihmiskauppaan. Julkisuudessa on ollut aika ajoin myös etnisissä ravintoloissa havaittuja orjuustapauksia.

Orja tekee työtä ilman palkkaa ja vapautta  

Kevin Bales pitää tiukasti kiinni orjuuden määritelmästä. Orja on henkilö, joka tekee työtä toisen vallan alla ilman palkkaa, vapautta ja omaan tahtoon perustuvaa valintaa. Hän ei pääse ulos asemastaan.

Balesin mukaan myös kaikki Suomen yli 600 orjaa jakavat juuri tämän kohtalon. Heistä ei siis voi sanoa vähättelevästi, että he tekevät töitä orjuuden kaltaisissa oloissa. Tämä ilmaus tarkoittaa sitä, että saatava palkka on liki olematon, mutta vapaus valita on silti olemassa.

Maailmassa on 29 miljoonaa orjaa

Suomen orjaongelma on tietysti pieni, jos se suhteutetaan koko maailmaan. Suomessa on orjuuden kieltävät lait ja niitä valvotaan hyvin. Korruptio ei ole estämässä orjuudenvastaista työtä.

- Maailmassa on tällä hetkellä noin 29 miljoonaa orjaa. Se on lopultakin vähän ja siitä on laaja moraalinen konsensus, että orjuudesta pitää päästä eroon, sanoo Kevin Bales.

Professori Kevin Bales muistuttaa, että orjuus on sidoksissa muutamiin perustekijöihin.

- Yksi on köyhyys. Orjuus on sitä yleisempää, mitä köyhemmät olot ovat, sanoo Bales.

Toinen keskeinen orjuuden leviämistä helpottava tekijä on lain ja järjestyksen puute. Tällöin ne, joilla on aseet ja mahdollisuus väkivallan käyttöön, ovat taipuvaisia orjuuttamaan. Tämä on nähty monessa valtiolliset rakenteensa menettäneessä kolmannen maailman maassa.

Orjuuden kitkeminen maksaisi 10 - 20 miljardia dollaria ja siihen menisi aikaa noin 20 vuotta

Kevin Bales

Keskeinen orjuuden kanssa käsi kädessä kulkeva tekijä on myös korruptio. Ne maat ja vallat, joiden poliisi ja lainvalvojakunta ovat korruptoitavissa, ovat usein myös orjuuden tyyssijoja.

Bales uskoo orjuuden vielä katoavan

Amerikkalaissyntyinen Kevin Bales on tutkinut orjuutta vuosikymmenet ja kirjoittanut asiasta useita kirjoja. Parhaillaan hän on Suomessa kiertueella ja kertomassa juuri suomeksi julkaistusta kirjastaan Nykyajan orjat - ja miten heidät vapautetaan.

Usein luullaan, että järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus ihmiskauppoineen on merkittävin osa orjuuden ilmiössä. Kevin Balesin mukaan tämä on lopultakin vain noin kymmenesosa kaikesta orjuudesta.

- Taistelussa orjuudesta pääsemiseksi eroon tämä osa on kuitenkin se kaikkein vaikein pala, sanoo Kevin Bales.

Suurin osa orjista on pienillä perheviljelmillä tai kaivoksilla, raksoilla tai hikipajoissa. Samalla se merkitsee sitä, että orjuuden taloudellinen merkitys koko globaalissa taloudessa on hyvin marginaalinen.

- Orjuuden kitkeminen maksaisi 10 - 20 miljardia dollaria ja siihen menisi aikaa noin 20 vuotta. Vertauksena voi käyttää sitä, että hi-viruksen ja aidsin kustannukset ovat juuri saman verran vuodessa, vertaa Kevin Bales.

Professori Kevin Bales uskookin, että orjuudesta voidaan päästä eroon. Merkittävää on se, että moraalinen tuomio tälle iljettävälle ilmiölle on hyvin laajaa kautta maailman.