ETLA: Eläkeiän sitominen elinaikaan pienentäisi työeläkemaksua

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan vanhuuseläkkeen sitominen elinaikaan pidentäisi työuria, alentaisi työeläkemaksua ja pienentäisi julkisen talouden kestävyysvajetta.

talous
Vanhuksen kädet tietokoneen näppäimistöllä.
Yle

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) tutkijoiden mukaan vanhuuseläkeiän nostaminen on eliniän kohotessa tavoiteltavaa.

Tutkijat uskovat, että mikäli työurat eivät pitene eliniän pidentyessä, kuukausieläkkeet saattavat jäädä työeläkejärjestelmän tavoitteisiin nähden pieniksi. Lisäksi pidemmät työurat merkitsisivät enemmän verotuloja valtiolle ja kunnille.

"Työurien pidentäminen pienentäisi työeläkemaksua"

Tutkijat arvioivat, että työurat pitenisivät eläkeikäuudistuksen seurauksena vuodella ja kolmella kuukaudella vuoteen 2060 mennessä.

Laskelma perustuu malliin, jossa alin vanhuuseläkeikä jakaa elinajan odotteen joka vuosi samassa suhteessa kuin vuonna 2010. Käytännössä se edellyttäisi aluksi 10 kuukauden kertanousua.

Koko julkisen talouden kestävyysvaje pienenisi lähes prosenttiyksikön verran, kun työurat pidentyisivät.

Uudistus vähentäisi tutkijoiden arvion mukaan työeläkemenoja suhteessa palkkasummaan, ja alentaisi työeläkemaksua kaksi prosenttiyksikköä vuoteen 2050 mennessä.

Tutkijat leikkaisivat myös osa-aikaeläkettä

Tutkimuksessa arvioidaan, että alinta vanhuuseläkeikää nostettaessa myös pääsyä työttömyysputkeen ja osa-aikaeläkkeelle tulisi rajoittaa.

Työttömyysputken, osa-aikaeläkkeen ja vanhuuseläkkeen alaikärajojen nostaminen esimerkiksi kahdella vuodella pidentäisi työuria keskimäärin noin puolella vuodella.

Työurien pitenemistä rajoittaa ennen kaikkea se, että suhteellisen suuri osa lähellä eläkeikää olevista on työkyvyttömiä.

Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoiden Jukka Lassilan, Niku Määttäsen ja Tarmo Valkosen kirjassa "Eläkeiän sitominen elinaikaan – miten käy työurien ja tulonjaon".