1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Metsähallitus keskeytti hakkuut Luolavaarassa tutkinnan ajaksi

Suomussalmen Luolavaaran hakkuut on keskeytetty. Perjantaina alkaneissa hakkuissa ehdittiin hakata muutamia kymmeniä aareja. Luonnonsuojelupiiri teki toimenpidekieltoaloitteen mahdollisten liito-oravahavaintojen vuoksi. Piiri on tehnyt myös toisen aloitteen eri leimikkoalueelle.

Kuva: Petri Vironen / Yle

Metsähallitus on keskeyttänyt toistaiseksi hakkuut Suomussalmen Luolavaarassa. Kainuun ELY-keskus ja Metsähallitus selvittävät alueella parhaillaan mahdollista liito-oravan pesintä- ja ruokailualuetta.

Hakkuut on keskeytetty tutkinnan ajaksi, sanoo Metsähallituksen piiriesimies Heikki Juntunen.

- Perjantaina ehdittiin hakata muutamia kymmeniä aareja. Moto on odottamassa kuljetusta toiselle työmaalle, mutta hakatut puut ajetaan tietenkin metsästä pois. Tässä tutkitaan tilanne ja odotetaan ELY-keskuksen päätöstä asiassa, sanoo Juntunen.

Kyseinen 5,3 hehtaarin leimikko on ilmoitettu Kainuun ELYlle metsänkäyttöilmoituksella jo lokakuussa viime vuonna. Tällöin Kainuun ELY:n mukaan hakattavalla kuvioilla ei oltu tehty havaintoja liito-oravasta.

Viikonlopun aikana luonnonsuojelupiiri sai tiedon papanahavainnosta hakattavan alueen reunalta sekä pohjantikan kolon, jota voi pitää liito-oravan suojapaikkana. Näillä perusteluilla se teki Kainuun ELYlle esityksen toimenpidekiellosta ja liito-oravan elinpaikkojen uudelleenarvioinnista. Luonnonsuojelupiirin mukaan koko leimikon alue tulisi määritellä uudestaan keväällä, kun liito-oravahavaintoja voi luotettavasti tehdä.

Hankala löydettävä

Kainuun ELYn ylitarkastaja Jouko Saastamoisen mukaan ELY tekee päätöksen alueelle haetusta toimenpidekieltoesityksestä mahdollisimman pian.

- Ei näissä ole syytä viivytellä. Syksy on kuitenkin varsin hankalaa aikaa havaintojen tekemiselle. Näköhavaintointojen varaan ei voi laskea, koska liito-orava on piileskelijä. Emon voi havaita, jos tietää missä se on ja odottaa, kun se lähtee ruokailemaan. Muuten se piileksii niin, että edes häirittynä se ei tule esille.

Papanahavainnotkin ovat hankalia löytää syksyllä, sanoo Saastamoinen.

- Syksyllä ne ruokailevat korkealla puussa ja papanat leviävät varvikkoon. Jos se sattuu paljaalle maalle, siitä sen voi löytää. Tunnusomaiset papanakasat syntyvät keväällä reviirinmerkinnässä, mutta nekin tahtovat olla jo hajonneita. Nyt voi etsiä pesäpaikkoja, sekä risu- että kolopesiä.

Kaplakkaa jo aiemmin

Metsähallituksella ja paikallisella asukkaalla on jo aiemmin ollut erimielisyyksiä alueen hakkuusuunnitelmista. Suomussalmelaisen Pentti Väisäsen mukaan hakkuualueella on vanha metsojen soidinpaikka. Hän on pyrkinyt vaikuttamaan leimikon rajauksiin siten, ettei hakkuita tulisi alueelle.

Metsähallitus puolestaan sanoo, että se on tarkistanut soidinaluetta useana vuonna ja tullut siihen tulokseen, että paikka on noin 700 sadan metrin päässä Väisäsen osoittamasta paikasta, joten se ei olisi hakkuiden esteenä kyseisellä leimikolla.

Toinenkin aloite toimenpidekielloksi

Luonnonsuojelupiiri on tehnyt maanantaina myös toisen aloitteen toimenpidekiellosta Suomussalmelle. Piiri haluaa ELY-keskuksen tutkivan Metsähallituksen suunnittelemien hakkuiden vaikutukset Perankavaaran liito-oravien pesintä- ja levähdyspaikkojen säilymiseen.

Luonnonsuojelupiiri on tehnyt liito-orava-havainnon viikonlopun aikana vaarasta. Liitto pyytääkin, että ELY välittää tiedon Metsäkeskukseen ajantasaisen metsänkäyttöilmoituksen hankkimiseksi. Samalla liitto pyytää, että ELY ryhtyy toimiin, jottei leimikon valmistelut jatku.

Luonnonsuojelupiiri sanoo ilmoituksessaan, että alue on tutkittava kokonaisuutena vasta keväällä. Lisäksi liitto haluaa, että Metsäkeskus toimittaisi metsänkäyttöilmoituksen myös silloin, kun leimikko sijoittuu 300 - 500 metrin päähän liito-oravan viranomaishavainnosta valtion maalla. Nyt ilmoitus toimitetaan liiton mukaan vain silloin, kun leimikko on liito-oravahavainnon havaintopisteellä.

Uutista muokattu 7.10. klo 14.00.  Uutiseen lisätty toinen toimenpidekieltoaloite