Vantaa järjestää radontalkoot

Vantaan pientalojen ja pienkerrostalojen asukkaat saavat syksyn aikana radonmittauksen alennettuun hintaan. Mittaus kannattaa, sillä radioaktiivinen radonkaasu on tupakoinnin jälkeen merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja.

radon
Radonin mittaukseen käytetty purkki
Sisäilman radonpitoisuus mitataan pienellä purkilla, joka sijoitetaan asuinhuoneistoon kahden kuukauden ajaksi.Yle

Vantaan pientalojen ja pienkerrostalojen asukkaat voivat nyt tehdä radonmittauksen edullisempaan hintaan, sillä Säteilyturvakeskus (STUK) ja Vantaan kaupunki ovat aloittamassa alueella radontalkoot.

Vaarallisen radonin pitoisuus selviää vain mittaamalla. Mittauksen voi tilata STUKin verkkokaupasta tai kotiin jaettavalla tilauslapulla.

Radonia mitataan mittauspurkilla, joka sijoitetaan asuntoon kahdeksi kuukaudeksi, minkä jälkeen purkki palautetaan STUKiin kirjekuoressa. Palautuksen jälkeen mittaustulos postitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilaajalle. Mittarin analysointi ja tuloskirje sisältyvät mittauspurkin hintaan.

Tarjous on voimassa 17.11.2013 saakka, ja se on rajattu 5000 mittauspurkkiin.

Merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja

Radon on maaperästä ja kalliosta erittyvä hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu. Radonkaasu on tupakoinnin jälkeen merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja.

- Hyvin suurilla pitoisuuksilla radonin aiheuttama keuhkosyöpäriski alkaa jo lähestyä pelkän tupakan aiheuttamia riskejä, sanoo tutkija Olli Holmgren Säteilyturvakeskuksesta.

Maaperän radonpitoinen ilma kulkeutuu asunnon sisäilmaan perustuksissa olevien rakojen sekä huokoisten materiaalien kautta. STUK suosittelee, että radonpitoisuus mitataan kaikissa Suomen pientaloissa sekä kerrostalojen alimmissa kerroksissa.

Radontalkoot-kampanja on osa sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa valtakunnallista ohjelmaa. Radonin arvioidaan aiheuttavan vuodessa 300 keuhkosyöpätapausta.