1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ilmiöt

Senioribisneksessä on vielä kasvunvaraa

Vanhusten määrän kasvaessa lisääntyy myös heidän tarvitsemiensa eri palveluiden kysyntä. Ikäihmisille räätälöidyt palvelut ja tuotteet ovatkin voimakkaassa nousussa. Markkinoilla on kuitenkin vielä hyvin tilaa uusille yrittäjille ja keksinnöille.

Kuva: Yle / Simo Pitkänen

Itsestään huolehtivat ikäihmiset nauttivat virkeistä eläkepäivistä yhä pidempään. Suomalaisten elinajanodote on noussut jo yli 80 vuoteen ja yhä useampi yltää yli 90-vuotiaaksi.

- Hyvin monet 60-70-vuotiaat ihmiset, hehän ovat käytännössä keski-ikäisiä. He ovat vireitä, aktiivisia ja monet heistä haluavat, että heidän kyvyilleen tulisi hyödyllistä käyttöä, sanoo Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen.

Toimeliaiden senioreiden hyvä kunto ja turvattu talous luovat yrityksille paljon mahdollisuuksia.

- Näkisin, että siinä on hyvinkin suuri potentiaali, koska nämä aktiiviset, nuoret eläkeläiset toteuttavat itseään, harrastavat, pyrkivät kehittämään itseään, Rantanen sanoo.

- Aika vähän on kuitenkaan suoranaisesti sille ikäryhmälle suunnattuja palveluita tai tuotteita.

Räätälöityjä hoivapalveluja, kulttuuria ja teknologiaa

Kentällä ikäryhmän potentiaali on kuitenkin jo tunnistettu.

- Se on mielenkiintoinen asiakaskunta ja vaatii koko ajan enemmän ja erilaisia palveluita, että pitää pysyä myös mukana siinä, sanoo Akson-hoivapalveluiden toimitusjohtaja Petri Oksanen.

Seniori-ikäisiä kiinnostavat etenkin terveys, liikunta, matkailuja ja teknolgia sekä kulttuuri. Avun tarve taas painottuu vaikeasti sairaiden ja hyvin korkean iän saavuttaneisiin. Kunnallisten palvelujen heiketessä päivän sana on yritysten tarjoama räätälöinti.

- Myös teknologia pyritään ottamaan mukaan ja se, että jokaisen asiakkaan mukaan räätälöidään aina tarve, että asiakkaat pystyisivät mahdollisimman pitkään asumaan siellä kotona, Oksanen toteaa.