Venäjän ja EU:n kilpa kasvattaa kauppajännitteitä entisen Neuvostoliiton alueella

Venäjän asettama tuontikielto liettualaisille maitotuotteille heijastelee laajempia jännitteitä Venäjän ja Euroopan unionin suhteissa, kun EU ja Venäjä kilpailevat vaikutusvallasta entisissä neuvostotasavalloissa.

Ulkomaat

Venäjän ja EU:n kilpailu vaikutusvallasta entisen Neuvostoliiton alueella kasvattaa paikallisia kauppapoliittisia jännitteitä. Uusimpana kehityskulkuna Venäjä on ilmoittanut kieltävänsä maitotuotteiden tuonnin EU-puheenjohtajamaasta Liettuasta.

Kauppasuhteet kiristyvät juuri, kun Liettua valmistautuu isännöimään marraskuista Vilnan huippukokousta, jossa on ollut tarkoitus allekirjoittaa Ukrainan ja EU:n vapaakauppa- ja assosiaatiosopimus.

Venäjän terveysviranomaisten mukaan liettualaisten maitotuotteiden tuontikiellossa on kyse yksinomaan puutteista liettualaisten tuotteiden laadussa. Liettua näkee tuontikiellon painostuksena, joka on jatkoa tiukentuneille tarkastuksille Liettuan ja Venäjän rajalla.

Tuontikielto on isku Liettualle, sillä tiettävästi 85 prosenttia Liettuan maitotuotteiden viennistä suuntautuu Venäjän markkinoille.

Vastaavantyyppisiä tuontikieltoja Venäjä on asettanut Ukrainaa, Moldovaa ja Georgiaa vastaan, joskin viime aikoina EU-maat ovat harvemmin olleet tämänkaltaisen painostuksen kohteena.

Venäjää on ärsyttänyt Liettuan johdon vihjaus mahdollisuudesta, että Liettua voisi ryhtyä vastaaviin toimiin Venäjän Kaliningradin erillisaluetta kohtaan.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-asiantuntija näkee taustalla EU:n ja Venäjän suhteiden laajemmat hankaluudet.

- Katsoisin tätä laajemmassa EU:n ja Venäjän suhteiden kontekstissa, ei vain EU:n ulkopolitiikkaan liittyen vaan myös siihen, että EU:n ja Venäjän kahdenväliset suhteet eivät selvästikään toimi, ohjelmajohtaja Arkady Moshes Ulkopoliittisesta instituutista sanoo.

Vilnan huippukokous närästää Venäjää

Jos Venäjän asettama tuontikielto tosiaan liittyy pikemminkin politiikkaan kuin kuluttajansuojeluun, eräänä taustatekijänä voi nähdä lähestyvän Vilnan huippukokouksen.

Liettua yrittää rakentaa Vilnassa marraskuussa pidettävästä itäisen kumppanuuden huippukokouksesta suuren luokan kansainvälistä tapahtumaa, jossa eräänä huipentumana olisi Ukrainan assosiaatio- ja vapaakauppasopimus EU:n kanssa.

- Yhtäältä Venäjän houkutus turvautua tuollaisiin keinoihin liittyy Vilnan huippukokoukseen, toisaalta kyseessä on ehkä pikemminkin yhteensattuma kuin todellinen syy, pohdiskelee Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

Venäjä kokee entisten neuvostotasavaltojen lähentymisen Euroopan unioniin uhaksi omalle vaikutusvallalleen.

- Venäjän näkökulmasta sellaista kehitystä ei voi hyväksyä. Venäjä on useaan otteeseen antanut ymmärtää, että entisen neuvostoliiton alueen maiden liittyminen assosiaatiosopimuksiin EU:n kanssa johtaa Venäjän vastatoimiin, Moshes sanoo.

Venäjän tulliliittohanke vastatuulessa

Venäjälle Ukrainan EU-pyrkimykset ovat erityisen kitkerä pala sen takia, että ne ovat ristiriidassa Venäjän tulliliittohankkeen kanssa. Venäjä yrittää laajentaa euraasialaista tulliliittoa, jonka se on solminut Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa.

Ukrainan mukaantulo olisi oleellisen tärkeää presidentti Vladimir Putinin ajamalle hankkeelle, mutta Ukraina liittyminen tulliliittoon olisi este Ukrainan ja EU:n mahdolliselle assosiaatiosopimukselle.

Tällä hetkellä näyttää epätodennäköiseltä, että Ukrainasta tulisi euraasialaisen tulliliiton jäsen.

Arkady Moshes varoittaa, että Venäjä tuskin on valmis seuraamaan Ukrainan irrottautumista Venäjän vaikutuspiiristä yhtä rauhallisesti kuin esimerkiksi EU:n laajanemista Baltiaan.

- Ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että Venäjän ja Ukrainan kauppasuhteet kriisiytyvät, mikä olisi huono asia Venäjälle mutta myös Ukrainalle, joka on taloudellisesti varsin heikossa kunnossa, arvioi Arkady Moshes Ulkopoliittisesta instituutista.

Tuontikielto heijastelee laajempia kiistoja

Moshes näkee ongelmien takana laajemmin sen, että Venäjän ja EU:n suhteet eivät toimi. Kitkaa aiheuttavat niin toisistaan eroavat tulkinnat Venäjän WTO-velvoitteista kuin EU-komission pyrkimykset murentaa Venäjän monopoliasemaa maakaasuntoimituksissa.

Liettuan maitotuotteiden tuontikielto voi kytkeytyä osaksi Venäjän ja EU:n suhteiden hankaluuksia.

- Venäjä yrittää siten osoittaa, että se on valmis konfliktiin joidenkin jäsenmaiden kanssa, millä se myös epäsuorasti yrittää vaikuttaa EU-komissioon, ohjelmajohtaja Arkady Moshes Ulkopoliittisesta instituutista arvioi.

Venäjän vaikutusvalta suhteessa koko Euroopan unioniin on rajallinen, mutta Venäjä kykenee vaikuttamaan yksittäisiin EU-maihin, erityisesti Liettuan kaltaisiin pieniin EU-maihin, jotka ovat riippuvaisia tuotteiden viennistä Venäjälle.