Lahtelaisten velkataakka kasvaa 7 200 euroon asukasta kohden

Kaupunki investoi ennätyksellistä tahtia – lainarahalla. Samalla kun monet muut kunnat irtisanovat tai lomauttavat henkilöstöään, Lahti vähentää väkeä maltilla ja velkaantuu lisää ensi vuonna noin 50 miljoonalla eurolla.

Kuva: Hanna Lumme / Yle

Lahden kaupungin investointimenot ovat lähivuosina ennätyksellisen suuret. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran talousarvioehdotuksessa rakentamiseen käytettään ensi vuonna 89 miljoonaa ja sitä seuraavana vuonna 95 miljoonaa euroa.

Listalla on muun muassa Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot sekä uusi pääterveysasema kaupunginsairaalaan. Puolet investoinneista kohdistuu olemassa olevien rakennusten peruskorjauksiin.

Investoinnit Lahti aikoo rahoittaa paljolti lainarahalla. Ensi vuonna kaupunki ottaa uutta velkaa 151 miljoonaa euroa ja maksaa vanhoja velkoja pois noin 50 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohdon mukaan kaupungin velka kasvaa ensi vuonna noin 50 miljoonalla eurolla. Kolmen vuoden kuluttua lahtelaisten velkataakka asukasta kohden konsernilainat mukaanlukien nousee liki 7 200 euroon – nykyisellään velkaa per asukas on noin 4 900 euroa.

Tuloveron korotuksesta 20,25 prosenttiin kaupunginvaltusto on jo päättänyt aikaisemmin tänä vuonna. Kiinteistöverojen nostamista kaavaillaan vuodeksi 2015.

Henkilöstömääräänsä Lahti vähentää maltillisesti. Irtisanomisia tai lomautuksia kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä, vaan henkilöstön lukumäärä supistuu lähivuosina esimerkiksi eläköitymisten takia lähes kolmella sadalla.

Kiveriön kirjasto ja Metsäkankaan koulu taas säästölistalla

Kaupunginjohtaja Myllyvirran talousarvioesitys lakkauttaisi sekä Kiveriön kirjaston että Metsäkankaan koulun. Kiveriön lähikirjastosta luovuttaisiin lähivuosina käyttöasteen pienuuden ja pääkirjaston läheisyyden takia.

Metsäkankaan koulun yhdistämisellä Kärpäsen koulun lasketaan taas saatavan noin 440 000 euron suuruiset säästöt vuosittain. Koulu esitetään yhdistettäväksi Kärpäseen ensi vuoden elokuusta alkaen.

Kiveriön kirjaston ja Metsäkankaan koulun lopetus ovat olleet esillä aikaisemminkin. Sivistyslautakunta linjasi kuitenkin kuukausi sitten ensi vuoden talousarvioesitykseensä, että lähikirjasto säilytettäisiin ja Metsäkankaan koululla annettaisiin edelleen opetusta ensimmäisellä ja toisella luokalla.