Rovaniemen kaupunginlakimiehelle huomautus

Rovaniemen kaupunginlakimies Pekka Lemmetty on saanut huomautuksen eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä. Lemmetty oli antanut Rovaniemen ympäristölautakunnan nimissä lausunnon Rovaniemen hallinto-oikeudelle Korkalovaaran kansakoulun purkamisesta ennen, kuin lautakunta oli käsitellyt lausunnon.

Kotimaa
Yle / Tanja Männistö

Tämä menettely oli apulaisoikeusasiamiehen mukaan lainvastainen. Rovaniemen kaupunginhallitus, ympäristölautakunta ja Lemmetty itse perustelivat tekoa sillä, että lausunnon antamisella oli kiire ja lautakunnalla oli myöhemmin mahdollisuus muuttaa lausuntoa.

Lisäksi kaupunginlakimies voi Rovaniemellä vakiintuneen käytännön mukaan toimittaa virkatyönä tehtyjä lausuntoja tuomioistuimille.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että kaupunginlakimiehellä ei ollut johtosääntöön perustuvaa toimivaltaa käyttää ympäristölautakunnalle kuuluvaa puhevaltaa tuomioistuimessa. Ympäristölautakunnan toimivallan siirrosta viranhaltijalle ei ole päätöstä tai mainintaa Rovaniemen hallinto- ja johtosäännössä.

Rovaniemen hallinto- ja johtosäännön mukaan asiat ratkaistaan lautakunnissa viranhaltijan esittelystä. Näin ollen Lemmetyn menettely on ollut lainvastaista.

Se, että ympäristölautakunta oli hyväksynyt Lemmetyn laatiman lausunnon jälkikäteen ilman muutoksia, ja että menettely on perustunut vakiintuneeseen käytäntöön, ei apulaisoikeusasiamiehen mukaan poista menettelyn lainvastaisuutta.

Rovaniemen tapauksessa rakennusvalvontaviranomaiselta edellytetty riippumattomuusvaatimus on erityisen tärkeä, koska koulurakennuksen purkamisluvan saajana oli kunnallinen liikelaitos, jonka toiminnan laillisuudesta vastaa kaupunginhallitus.

Apulaisoikeusasiamies haluaa Rovaniemen kaupunginhallituksen kiinnittävän huomiota esitettyihin näkökohtiin vastaisen varalle. Muihin toimenpiteisiin ei ole aihetta.

Korkalovaaran kansakoulu on purettu ja tilalle pian aletaan rakentaa kehitysvammaisten asumisyksikkö. Lemmetyn menettelystä kantelivat rovaniemeläiset Heikki Annanpalo ja Esa Tikkala. Ratkaisu on annettu 30. syyskuuta.