Porin kouluissa vakavia sisäilmaongelmia - lue Ylen käsiinsä saama salainen raportti

Porissa on tehty salainen raportti koulujen sisäilmaongelmista. Ylen käsiinsä saamassa raportissa mainitaan merkittäviä ja korjausta vaativia ongelmia ainakin yhdeksässä rakennuksessa.

Kotimaa
Cygnaeuksen koulun julkisivu
Niina Suikkanen / Yle

Porissa on tehty kaikessa hiljaisuudessa sisäilmaraportti koulujen kunnosta. Tätä raporttia ei ole tuotu julkisuuteen, vaan sitä on käsitelty, kuten monia muitakin asioita viime aikoina, salaisella ns. B-listalla.

Yle Satakunta on saanut haltuunsa raportin, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti Porin koulujen kuntoa. Raportissa mainitaan myös koulujen kunnostuksen alustavat hinta-arviot.

Raportissa todetaan, että siinä mainitut koulut vaativat nopeita korjaustoimenpiteitä. Lisäksi siinä korostetaan, että riskirakenteiden korjaus tulisi pikaisesti aloittaa, koska ne saattavat vaarantaa tiloissa työskentelevien ja olevien turvallisuutta ja terveyttä. Lainvastaisen tilanteen jatkumisen salliminen täyttää sisäilmatyöryhmän mukaan työturvallisuusrikkomuksen ja vakavammassa tilanteessa työturvallisuusrikoksen tunnusmerkit.

Sisäilmatyöryhmän raportti

Porin kaupungin sisäilmatyöryhmä on raportin mukaan seurannut huolestuneena kaupungin käytössä olevien koulu- sekä hoito- ja päiväkotirakennusten kuntoa ja niihin liittyvää sisäilmaoireilua. Tilanne useissa rakennuksissa on työryhmän raportin mukaan huolestuttava.

Työryhmän listaamissa kohteissa tulisi työryhmän mukaan ryhtyä välittömästi korjaustoimenpiteisiin, jotta ennaltaehkäistäisiin ammattitautien syntyä ja tilojen käyttäjien altistumista. Toimenpiteellä tarkoitetaanvaurioituneiden rakenteiden purkamista ja uusimista tai rakennuksen peruskorjausta.

Nyt tarvittavia korjaustoimenpiteitä joudutaan työryhmän mukaan siirtämään, koska niihin ei ole myönnetty tarvittavaa rahoitusta. Korjausten viivästyminen kasvattaa vaurioituneen rakennuksen aiheuttamia terveysriskejä.

Luettelo Porin kaupungin käytössä olevista rakennuksista, jotka vaativat nopeita korjaustoimenpiteitä:

Kaarisillan koulu

- Koululla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että sisäilmasta annetut raja-arvot joko ylittyvät tai alittuvat ulkoilman olosuhteiden mukaan.

- Sisäilmapuhdistimia kouluun on hankittu jo useita.

- Koulun ongelma lämmityskaudella on korvausilmaventtiileistä tuleva kylmäilma.

- Alapohjatilassa oleva savi ja multa sisältävät mikrobeja ja bakteereja, jotka tunkeutuvat sisäilmaan ulkoilman olosuhteiden muuttuessa (esim. kun korvausilmaa karsitaan).

- Tilojen korjaustyö on peruskorjausluontoista.

- Rakennuksen peruskorjausta on siirretty perusteettomasti (rahan puute ei ole laissa peruste) jo liian pitkään.

- Peruskorjauksesta on suunnitelmat jo lähes valmiit.

- Koulun peruskorjauksen kustannusarvio on noin 6,3 milj.€.

Herttuan koulu, pieni rakennus

- Tutkimuksissa on havaittu, että alapohjan ilmavuodot tuo mukanaan huonoa ilmaa alapohjasta.

- Alapohjan muottilaudoitukset ovat homeessa.

- Rakennuksen ympäriltä puuttuvat salaojat.

- Pihan rakenteet kallistavat rakennukseen päin, jolloin muun muassa sadevedet valuvat perustusrakenteisiin.

- Epätiiviitä kohtia on tiivistetty, koska alapohjan tuuletus huonosti toteutettavissa.

- Korjausten kustannusarvio on noin 500.000€.

Porin Lyseon koulu ja lukio

- Vanhan ruokalatilan alapohjan muottilaudoitus on homeessa.

- Alapohjarakenteen toimivuus on nyt alipaine tuulettimen varassa, koska vaurioitunutta rakennetta ei ole korjattu.

- Koko piha-alueen rakenteiden kallistukset ovat väärään suuntaan, jolloin muun muassa sadevedet valuvat perustusrakenteisiin.

- Koko pihan -alueen rakenteiden kallistusten korjauskustannusarvio on noin 1,0milj. €.

- Alapohjan vaurioituneen muottilaudoituksen poiston kustannusarvio on noin 400.000 €.

Cygnaeuksen koulu

- Koululla on useita huonokuntoisia ikkunoita, jotka tulisi uusia välittömästi, koska ne aiheuttavat ongelmia koulun sisäilmaan ja ovat suuri turvallisuusriski. (pienhiukkaset liikenteestä ja lahonnut puu)

- Ikkunoiden uusiminen maksaa noin 2.000 € /kpl.

- Koulun ilmanvaihto vaatii lisäkorjausta, jonka kustannusarvio on noin 90.000 €.

- Yleisen siisteyden ylläpitoon tarvitaan lisärahoitusta yhden siivoushenkilön palkkauksen verran.

Väinölän koulu

- Koulurakennukset vaativat kokonaisvaltaisen peruskorjauksen.

- Koulujen rakenteet ovat osin vaurioituneet tai kuluneet niin, että korjaussuunnittelun yhteydessä pitää harkita, onko niiden korjaaminen enää tarkoituksenmukaista.

Kuninkaanhaan koulu

- Rakennuksen peruskorjauksen toteutus ontuu ja sitä on siirretty perusteettomasti jo liian pitkään.

- Korjaushanke pitää saattaa loppuun pikaisesti.

Toukarin koulu

- Rakennuksen alimmainen hirsikerta ja alapohjarakenteen hirret ovat pääosin lahonneet.

- Tällä hetkellä vauriot eivät vaikuta sisäilman laatuun, mutta korjaamattomana rakennukseen liittyy suuri terveys- ja turvallisuusriski.

- Viallisten rakenteiden korjausten kustannusarvio on noin 300.000 €.

Pihlavan koulu, pikkukoulu

- Rakennuksen korjaustarve on todettu aiemmin tehdyillä tutkimuksilla, jossa on todettu mm. ulkoseinän alaosan huono kunto.

- Viallisten rakenteiden korjausten kustannusarvio on noin 100.000 €.

Herralahden päiväkoti

- Rakennus on lähes korjauskelvoton ulkoa vuokrattu tila.

- Muutto- ja uuden tilan hankintakustannukset ovat noin 150.000 €.

Ohessa luetelluista kohteissa on tehty erilaisia sisäilmatutkimuksia. --- Muista ongelmallisista kohteista mainittakoon esimerkiksi Ruosniemen päiväkoti, Liinaharjan päiväkoti, Pääterveysaseman ja A-rakennuksen osastot 1 ja 2 ja Liinaharjan vanhainkoti.

Lisää ongelmia

Raportin lopussa todetaan: "Kaupungin rakennusten sisäilma on tällä hetkellä kohtalaista, mutta tiedossa olevien mm. yllämainittujen rakennusten riskirakenteiden korjaus tulisi pikaisesti aloittaa, koska ne saattavat vaarantaa tiloissa työskentelevien ja olevien turvallisuutta ja terveyttä. Lainvastaisen tilanteen jatkumisen salliminen täyttää työturvallisuusrikkomuksen ja vakavammassa tilanteessa rikoslaissa (39/1889) säädetyn työturvallisuusrikoksen tunnusmerkit. Lisäksi kaupunki on myös vastuussa tilojen muiden käyttäjien, kuten koululaisten ja vanhusten terveydestä ja turvallisuudesta.

Sisäilmatyöryhmä pitää tärkeänä, että kiinteistöjen korjaukseen jo myönnettyjä määrärahoja kasvatettaisiin vaikka velkarahalla, sillä korjausrakentamisen lisärahoituksen tarve on todettu suureksi vuotuisen korjausvelan kasvaessa vuosittain ja ammattitautien aiheuttamat kustannukset ovat varmasti suuremmat kuin tarvittavan lainan korkokustannukset. Sisäilmatyöryhmä pyytää huomioimaan lisäksi, että osa tässä kirjeessä mainituista kohteista täyttää valtioneuvoston homekouluille myöntämän rahoituksen kriteerit (esimerkiksi Kaarisillan koulu)."