Järjestö: Vientiä edistetään yhä lahjomalla

Suomi on parantanut toimintaansa maltillisesti lahjonnan kitkemisessä. Muut Pohjoismaat ovat suoriutuneet hieman heikkommin.

Lahjonta on edelleen yksi keino viennin edistämisessä. Varsinkin suurten maiden pitää tehostaa toimintaansa, jotta lahjonnan käyttöä viennin edistämisessä saataisiin kitketyksi. Tiedot selviävät korruption vastaisen Transparency International -järjestön raportista.

Järjestön mukaan OECD-maiden lahjonnanvastaisen sopimuksen allekirjoittaneista maista vain joka viides on ryhtynyt kitkemään lahjontaa omassa maassaan toimivien yritysten käytännöistä.

Parhaiten lahjonnanvastaista toimintaansa ovat parantaneet Yhdysvallat, Saksa, Iso-Britannia ja Sveitsi. Suomi on maltillisesti toimintaansa parantaneiden maiden joukossa yhdessä Italian, Australian ja Itävallan kanssa.

Muut Pohjoismaat ovat sitoutuneet lahjonnan vastustamiseen vähän Suomea heikommin.

Noin 20 OECD-maata sijoittuu vertailun heikoimpaan luokkaan. Nämä maat eivät ole puuttuneet lahjontaan viennin edistämisen keinona.

OECD:n lahjonnan vastainen sopimus on ollut voimassa vuodesta 1997. Sen on allekirjoittanut 40 maata.