Kielenkäyttö tilanteen mukaan on hyvää kielitaitoa

Oikeanlainen kielen käyttö kussakin arjen tilanteessa on kielitaitoa, joka jokaisen tulisi hallita. Esimerkiksi yksittäisen ammattiryhmän erikoiskieli ei kuulu joukkotiedotusvälineisiin, mutta palvelee ryhmän sisäisessä keskustelussa.

kulttuuri
kaksi naista puhetilanteessa, toinen elehtii, toinen kädet ristissä rinnalla
YLE / Raila Paavola

Nykypäivän kielitaitoa on ulkomaisten kielten osaamiseksi lisäksi oman äidinkielen sopeuttaminen kuhunkin tilanteeseen.

- Suomen kieli on nyt myllerryksessä. Tein kielen genreanalyysia ja tekstilajiluetteloon löytyi yli 600 lajia. Ihmisellä täytyy olla melkoinen yleissivistys hallitakseen nuo kaikki, sanoo suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen Kotimaisten kielten keskuksesta.

- Jo lapsena pitää kotona, koulussa ja harrastuksissa osata valita kielikäyttö sopivaksi kuhunkin tilanteeseen ja ympäristöön. Ennen ei ollut niin paljon tilanteita, joissa oletettiin käytettävän erilaista puhetapaa. Kärjistetysti sanottuna oli kotona puhuttu murre, ja koulusta ja kirjallisuudesta opittu kieli.

Eri tilanteissa ja eri ikäisillä on tiettyjä kielenkäytön vakiintuneita tapoja. Jos meinaa pärjätä, pitää nämä tavat hallita.

Suu.
Jyrki Lyytikkä / Yle

- Opiskelluissa ja työelämässä on entistä enemmän tilanteita, joissa pitää osata käyttää erilaista kieltä. On erikoistunutta ammattislangia, harrastuksiin ja työhön liittyvä kielenkäyttö ja erilaisia ryhmiä, joissa kieltä käytetään eri tavoin, Heikkinen selvittää.

- Kirjoitettuna kieltä käytetään eri tavoin eri välineissä, joiden lisääntyminen monipuolistaa suomen kieltä. Viestit puhelimella, sähköpostissa ja sosiaalisessa mediassa vaativat nekin kaikki erilaista kielenkäyttöä paitsi viestin sävyn ilmaisemiseksi myös viestin pituuden rajoitteiden vuoksi.

Ammattislangin yleiskäyttö on uhka

Heikkinen ei koe suomen kielen monipuolistumista uhkana kielellemme.

Esimerkiksi talousammattilaisten kieltä käytetään joukkotiedotusvälineissä paljon, mutta voivatko kansalaiset ymmärtää sitä?

Vesa Heikkinen

- Mutta vaativa asia se on. Ihmisillä pitää olla valmius käyttää kieltä eri tavoin, mutta jos tällainen kielitaito on, niin se on kielellistä rikkautta.

Uhka on sen sijaan entisestään eriytyvät ammattikunnat, joiden erikoiskieli kuuluu yhä enemmän mediassa.

- Esimerkiksi talousammattilaisten kieltä käytetään joukkotiedotusvälineissä paljon, mutta voivatko kansalaiset ymmärtää sitä?, Heikkinen kysyy.

- Tällainen erikoistunut kielenkäyttö on kaukana yleiskielestä, ja erilaiset asiantuntijakielet joutuvat välillä väärään paikkaan, kuten tiedotusvälineisiin.

Heikkinen sanoo, että suomen kielen perustana on sen monipuolistuessakin edelleen normitettu yleiskieli (siirryt toiseen palveluun).