Itäsuomalaisesta Venäjä-osaamisesta kaavaillaan vientituotetta

Itäsuomalaisten ammattikorkeakoulujen laajaan Venäjä-aiheiseen opintokokonaisuuteen kaivataan matkailualan opiskelijoiden lisäksi muun muassa hoito-, rakennus-, turvallisuus-, ja elintarvikealan opiskelijoita. Englanninkielisten verkkokurssien toivotaan herättävän kiinnostusta ulkomaita myöten.

Venäjä
Venäjän sanakirja opiskelijan kädessä
Marjut Suomi / Yle

Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulut haluavat perehdyttää opiskelijoita venäläisten ajattelumaailmaan, kieleen, kulttuuriin ja historiaan. Tarkoituksena on Savonian osaamisaluejohtaja Kaija Sääsken mukaan, että kurssin käytyään opiskelijat osaisivat tehdä bisnestä venäläisten kanssa ja tarjoaisivat parempia tuotteita ja palveluita venäläisille.

Itärajan takana vuosia työskennellyt mainostoimisto SEK&Greyn asiakkuusjohtaja Kati Saari puhui ammattikorkeakoulujen järjestämässä Löydä Venäjä -tilaisuudessa. Hänen mukaansa Venäjän-kaupassa tärkeintä on ymmärtää venäläistä asiakasta ja markkinoida tuote venäläisten tarpeita ajatellen. Tärkeintä ymmärryksen saavuttamisessa on ennakkoluulottomuus.

Jos meiltä valmistuneet hoitajat osaisivat venäjää, venäläisillä olisi kiinnostusta ja rahaa ostaa hoitopalveluita.

Kaija Sääski

Saaren esityksen tarkoituksena olikin hälventää venäläisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Opiskelijoille selvisi esimerkiksi, miksi venäläiset tuntuvan kiilaavan jonossa. Venäläisten henkilökohtainen reviiri on pienempi kuin suomalaisten. Kun suomalaiset jättävät kunnolla tilaa edellä olevaan, venäläinen ajattelee, että tuohon mahtuu.

- Oli hyvä kuulla, että venäläisille asiat opetetaan eri tavalla. Se on heidän tapansa toimia, eivät he tee niin tahallaan, Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskeleva TiiaMari Lindholm sanoo.

Ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijat Lindholm ja Anniina Hakulinen pitävät venäjän opiskelua välttämättömänä omalla alallaan.

- Itä-Suomessa on venäläisiä niin paljon, että heihin törmää väistämättä. Harva heistä puhuu englantia ja heidän tapojaan on hyvä ymmärtää. Nyt venäläisten kohtaaminen ei pelota enää niin paljon, Hakulinen toteaa.

"Venäjää tarvitaan kaikilla aloilla"

Savonian osaamisaluejohtaja Kaija Sääski toivoo, että matkailualan opiskelijoiden lisäksi Venäjä-aiheisille kursseille osallistuisi kaikkien alojen opiskelijoita. Ennen Venäjä-kokonaisuus on ollut osa restonomiopintoja, mutta tänä syksynä ja ensi keväänä kurssit avautuvat myös muille.

Nyt venäläisten kohtaaminen ei pelota enää niin paljon.

Anniina Hakulinen

- Jos meiltä valmistuneet hoitajat osaisivat venäjää, venäläisillä olisi kiinnostusta ja rahaa ostaa hoitopalveluita. Myös meidän muilla aloilla kuten rakennus-, turvallisuus-, hygienia-, ja elintarvikealalla on osaamista, joka kiinnostaa venäläisiä. Pitää vain osata tuotteistaa ja myydä osaamisemme venäläisille, Sääski sanoo.

Opinnot käydään verkossa englannin kielellä. Sääsken mukaan näin itäsuomalaista Venäjä-osaamista voidaan markkinoida myös ulkomaille.

- Kun opetuskielenä on englanti, tästä voi tulla vientituote, josta paljon puhutaan nykyään.

Venäjä-opintoihin kuuluu muun muassa opintoja Petroskoissa, Pietarissa ja työharjoittelua Venäjällä. Karelia AMK:n matkailualan opiskelijalla Veikko Vulkolla on jo kokemusta venäjän opinnoista Petroskoista. Venäjän kielen ja kulttuurin tuntemuksesta on ollut miehelle paljon hyötyä.

- Olin viime kesänä töissä hotellissa Kotkassa ja siellä oli paljon venäläisiä asiakkaita. Työnhaussa minulle näytetään jo haastattelussa vihreää valoa. Ennen oli paljon vaikeampi saada töitä. Täytyy vain jaksaa lukea kieltä jatkossakin, Vulkko toteaa.