Uhatun todistajan turvallisuutta halutaan parantaa todistajansuojeluohjelmalla

Uusia suojelutapauksia olisi vain muutama vuosittain, arvioi poliisi. Ohjelma nähdään vaihtoehtona, jos mitkään muut keinot eivät ole riittäviä henkilön suojelemiseksi.

Kotimaa

Uhattujen todistajien ja asianosaisten suojaksi suunnitellaan todistajansuojeluohjelmaa.

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu luonnos todistajansuojeluohjelmaa koskevaksi laiksi. Eduskunnan käsiteltäväksi lakiesitys on tarkoitus saada ensi keväänä, ja se tulisi voimaan vuoden 2015 alussa.

Todistajansuojeluohjelma tarkottaisi käytännössä, että suojeltava henkilö sijoittettaisiin uudelle paikkakunnalle uuden henkilöllisyyden turvin.

Ohjelma olisi niin sanottu viimeinen vaihtoehto, jos muut keinot eivät riittäisi. Muita suojelukeinoja ovat esimerkiksi lähestymiskielto, yhteystietojen salaaminen, poliisivartiointi ja erilaiset kodin turvajärjestelmät.

Uusia suojelutapauksia olisi poliisin arvion mukaan muutama vuosittain. Useimmiten todistajien uhkana olisi järjestäytynyt rikollisuus. Todistajansuojeluohjelmaan olisivat oikeutettuja todistajien myös muut kuultavat kuten rikosprosessin asianosaiset.

Sisäasianministeriön mukaan todistajansuojeluohjelman kustannuksia on vaikea arvioida etukäteen, koska ne riippuvat suojeltavien lukumäärästä.

Poliisi arvioi, että uuden lain mukaisesta todistajansuojeluohjelmasta syntyisi hieman alle 700 000 euron vuosittaiset lisäkustannukset poliisille. Arvio perustuu laskelmaan, jossa uusia suojeltavia olisi noin viisi.