Jämsän uimahallille ja sivukirjastoille ei vielä tuomiota

Jämsän sivistyslautakunta teki eilen omat ehdotuksensa talouden tasapainottamiseksi. Tapetilla olleita Jämsänkosken umahallin ja kahden sivukirjaston lakkautamista lautakunta ei puoltanut. Lukioinvestointia sen sijaan esitetään lykättäväksi.

Jämsä
Jämsän kirjasto.
YLE Keski-Suomi

Jämsän sivistyslautakunta ei hyväksy Jämsänkosken uimahallin ja kahden sivukirjaston lakkauttamista.

Eilisiltaisessa kokouksessa lautakunta päätti esittää yksimielisesti, että uimahallin toimintaa jatketaan ensi elokuun alusta lähtien toistaiseksi. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 9-0. Uimahallin taksoista ja aukioloajoista päätetään marraskuussa. Lautakunta edellyttää taksojen merkittävää korottamista.

Länkipohjan ja Kuoreveden kirjastojen toimintaa lautakunta päätti esittää jatkettavaksi yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa, mikäli kyläyhdistyksien kanssa päästään sopimukseen toimintatavoista. Jämsänkoskelle jäisi tila lehtien lukemista ja tietokoneen käyttöä varten.

Lukioinvestointi päätettiin esittää siirrettäväksi vuodelle 2017. Lukiokoulutus esitetään siirrettäväksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle kuitenkin niin, että lukion toimipisteen tulee pysyä Jämsässä.

Uimahallista, kirjastoista ja lukiosta käydyissä äänestyksissä esittelijä jätti eriävän mielipiteensä.

Omalla ehdotuksellaan lautakunta edistää Jämsän kaupungin talouden on vakauttamista kestävälle pohjalle. Vuosi 2014 tulee sisältämään lukuisia toimintojen uudelleen järjestelyjä sivistystoimen palvelurakenteessa, jotta peruspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.

Jämsän kaupungin sivitystoimenjohtaja Leena Kilpeläisen mielestä uusia säästökohteita on vaikea löytää.

- Lähtökohta tietenkin on se, että raamipäätöstä tulee noudattaa. Kun tarkastellaan näitä ehdotuksia, mitä muita tänne meidän talousarvioehdotukseen sisältyy, niin kyllä kaikki mahdollisuudet on yritetty löytää ja ottaa esiin, Kilpeläinen sanoo.

Kaupunginhallituksen hyväksymän raamin säästötavoitteet edellyttävät toimipisteiden ja palveluiden lakkauttamisia, leikkauksia ja työn tuottavuuden lisäämistä. Viime mainitussa keskeisiä elementtejä ovat tehtävien uudelleen järjestelyt ja tieto- sekä viestintätekniikan hyödyntäminen entistä enemmän. Näistä seuraa tarve 30 henkilötyövuoden vähentämiseen sivistystoimialalla. Täysimääräisesti henkilöstösäästöt toteutuisivat vuonna 2015.

edit klo 11.52: Lisätty Leena Kilpeläisen kommentti.