Fennovoima toimitti Säteilyturvakeskukselle selvityksen Rosatom-laitoksen turvallisuudesta

STUK antaa selvityksistä lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ensi keväänä. Laitokseen suunnitellaan suomalaisvaatimukset täyttävät ratkaisut ennen rakentamisluvan hakua.

talous
Havainnekuva Rosatomin suunnittelemasta ydinvoimalasta Pyhäjoelle.
Havainnekuva Rosatomin suunnittelemasta ydinvoimalasta Pyhäjoelle.Fennovoima

Fennovoima on toimittanut Säteilyturvakeskukselle (STUK) vaaditut selvitykset venäläisen Rosatomin ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arvioimista varten.

Tekniikkaa ja toimitusorganisaatiota käsittelevässä selvityksessä tarkastellaan sitä, miten laitos täyttää suomalaiset turvallisuusvaatimukset.

STUK antaa selvityksistä lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ensi keväänä. Laitokseen suunnitellaan suomalaisvaatimukset täyttävät ratkaisut ennen rakentamisluvan hakua.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu sekin ensi keväänä.

Fennovoiman omistajat päättävät tässä kuussa, miten ydinvoimahankkeessa edetään. Laitostoimitussopimus on määrä allekirjoittaa tänä vuonna. Sähköä Pyhäjoelle rakennettava voimala tuottaisi vuonna 2024.