Työelämä yllätys nuorille sairaanhoitajille

Aloittelevat sairaanhoitajat haluavat lisää tukea vaikeiden tilanteiden kuten kuoleman kohtaamiseen. Myös nykyistä parempi yhteys esimiehiin on toivelistalla. Alan toimijat yrittävät miettiä keinoja, joilla työvoimaniukkuuteen liukuva ala pidetään käynnissä.

Kotimaa

Nuorten sairaanhoitajien työhyvinvointia selvitetään kotimaisessa tutkimuksessa. Tavoitteena on saada heidät sitoutumaan alalle, jolta moni miettii lähtemistä. Erityisesti saumakohta valmistumisen ja työuran alussa koetaan vaikeaksi.

– Haasteita oli paljon. Piti vaan yrittää askel kerrallaan, ettei yritä hallita kaikkea kerralla. Kyllä se siitä pikku hiljaa eteni, kertoo reilut kolme vuotta leikkaussalihoitajana työskennellyt Nina uransa alkuvaiheista.

Nina jäi alalle. Viime vuonna julkaistun RN4CAST-selvityksen mukaan moni sairaanhoitaja kuitenkin miettii uranvaihtoa, kertoo tutkimusryhmän johtaja, dosentti Riitta Meretoja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

– Huolestuttiin siitä, että suomalaisten sairaanhoitajien halukkuus vaihtaa alaa on korkeampi kuin missään muualla. Joka toinen työssä toimiva sairaanhoitaja miettii ihan vakavasti alanvaihtoa.

Alanvaihtajien todellisesta määrästä ei ole koko maan kattavaa tietoa, kerrotaan Sairaanhoitajaliitosta. Joka tapauksessa ainakin 30 000 sairaanhoitajaa on liiton arvion mukaan jossain muussa kuin hoitoalan työssä. Jo nyt kunnissa on sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja täyttämättä, sairaanhoitajia eläköityy ja asiakaskuntaa riittää väestön ikääntyessä.

Työelämän vastuullisuus vaivaa

– Työelämä ei ota vastaan sairaanhoitajia ihan niin hyvin kuin pitäisi. Tavallaan se on pettymys, se mitä odotti ammatilta ja mitä se tosiasiallinen työelämä on, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto.

Vastaavaa selvisi tutkimuksen ensivaiheen tuloksista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin ja Turun yliopiston tutkimuksen loppuraportti luovutetaan ensi vuoden lopussa.

– Näyttää siltä, että työolosuhteilla on tosi iso merkitys osaamisen laatuun. Eniten kuormittavat eettisesti rankat tilanteet ja osallistumismahdollisuuksien vähyys, tutkimusjohtaja Riitta Meretoja tiivistää.

Toisin sanoen sairaanhoitaja kohtaa vakavasti sairaita ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa – tällöin riittämättömyyden tunne voi painaa vasta-aloittanutta hoitajaa niin paljon, että olo käy sietämättömäksi.

– Näyttää kuitenkin tutkimustulosten valossa siltä, että suhteet työkavereihin ja suhteet lääkäreihin ovat aika hyvinkin kunnossa. Hoitajat toivovat vielä enemmän aktiivista vuorovaikutusta esimiehen ja sairaalajohdonkin kanssa, Meretoja sanoo.

Yksi ratkaisu voisi Meretojan mukaan olla paneutuminen nuoren työntekijän perehdyttämiseen. Sairaanhoitajaliitto on tahollaan aloittanut miettimään Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, miten ensi vuonna muuttuva sairaanhoitajakoulutus voisi nykyistä paremmin valmentaa työelämään.

Tutkimusryhmän johtaja Riitta Meretojan mielestä esimerkiksi työharjoittelua pitäisi muovata. Instrumenttihoitaja Nina kiittelee opastajiaan.

– Minulla on oma perehdyttäjä tai muutamia. Tukea saa ja voi kysellä ihan mitä tahansa. Ihan hyvin tuntuu et on mennyt.