Palvelupäivien määrää aiotaan vähentää Korpilahden sosiaaliasemalla

Muutoksen tavoite on yhdenmukaistaa toimeentulotuen, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön käytäntöjä koko Jyväskylän alueella. Palvelupäiviä aiotaan korvata sähköisillä palveluilla kuten videoneuvotteluilla.

Korpilahti
Mies odottaa sosiaalivirastossa asiointivuoroaan
Apulaiskaupunginjohtajan uupuminen ei näy suoraan sosiaali- ja terveysviraston palveluissa Yle

Korpilahden sosiaaliasemalla palvelupäivät vähenevät vuoden 2014 alussa. Vielä ei tiedetä, kuinka paljon sosiaalityöntekijöiden tapaamisajoista luovutaan. Jäljelle jäävien palvelupäivien määrä tarkentuu palvelutarpeen määrän, kuntalaisten kuulemisen ja lautakunnan käsittelyn myötä.

Jyväskylän perusturvalautakunta tekee asiasta päätökset lokakuun kokouksessa. Mikäli uusi palvelumalli hyväksytään, kaksi sosiaalityöntekijää on ensi vuoden alussa osan viikosta Tapionkadun sosiaaliasemalla ja sosiaaliohjaaja Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla.

Sosiaalityöntekijän tapaamisia korvataan sähköisillä palveluilla

Korpilahden yhteispalvelupisteestä on vuoden alusta lähtien mahdollista saada videoneuvotteluyhteys Hannikaisenkadun sosiaaliasemalle. Etäyhteyden avulla voi saada palveluaikoja niille päiville, jolloin sosiaaliohjaaja ei ole läsnä Korpilahdella.

Jatkossa myös korpilahtelaisten osalta osa sosiaalipalveluiden palveluista toteutetaan Jyväskylän keskitetyissä palvelupisteissä. Uuden mallin mukaan esimerkiksi toimeentulotukihakemuksen käsittely tapahtuu Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla.

Muutoksen myötä Korpilahden asiakkaille tarjotaan myös mahdollisuutta hakea toimeentulotukea sähköisessä muodossa.

Palvelumuutoksista järjestetään kuntalaistilaisuus Korpilahden yhtenäiskoululla tänään maanantaina kello 17–19.