Statiinien käyttäjillä enemmän kaihia

Statiini-kolesterolilääkkeitä käyttävät saattavat sairastua kaihiin muita herkemmin, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Jos havainto varmistuu lisätutkimuksissa, voivat statiinilääkitykset olla merkittävä kaihin riskitekijä.

terveys

Kaihi on yleisimpiä näkövammaisuuden ja sokeuden aiheuttajia maailmassa. Noin joka kolmas yli 65-vuotias kärsii jonkinasteisesta kaihista.

Yhdysvaltalaisten tulokset julkaistiin JAMA Ophthalmology (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä, ja niiden perusteella statiinilääkityksellä olevien riski sairastua kaihiin on noin kolmanneksen suurempi kuin samanikäisten, jotka eivät käytä statiineja.

Yhteys havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin monia kaihin riskitekijöitä. Tutkimusasetelman vuoksi tutkijat eivät kuitenkaan voi sulkea pois mahdollisuutta, että statiinien lisäksi jokin muu tekijä selittäisi yhteyden.

Tulokset antavat joka tapauksessa aiheen harkita tarkoin statiinilääkityksiä etenkin iäkkäillä potilailla, joilla on valmiiksi kaihin riskitekijöitä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin lähes 14 000 statiineja käyttävän ja 33 000 verrokin terveysrekisteritietoja vuosilta 2003–2010.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim