Tuulivoimayhtiö pyytää Kemijärveä keskeyttämään kaavoituksen

Kemijärvelle tuulivoimapuistoa suunnitteleva yritys pyytää kaupunkia keskeyttämään kaavoitusprosessin. Pyynnön taustalla on nykyisten suunnitelmien herättämä vastustus.

Kotimaa
Tuulimylly sinistä taivasta vasten
Laura Holappa / Yle

Kemijärven tekninen lautakunta on elokuussa päättänyt äänestyksen jälkeen esittää, että Kangaslamminvaaran-Paloselän ja Kuusi-Mömmövaaran alueille laaditut yleiskaavaehdotukset hylätään.

Kaavatyön kuluessa keskeiseksi ongelmaksi on muodostunut tuulivoimaloiden maisemavaikutus, jota on pyritty havainnollistamaan maisemaselvityksessä. Tuulivoimalat sijoittuvat Kemijärvellä korkeille vaaran lakialueille, jolloin niiden maisemavaikutuskin on hyvin suuri.

Nyt tuulivoimahanketta suunnitteleva Oxford Intercon Finland Oy pyytää kaavoituksen keskeyttämistä, jotta yhtiö voi suunnitella uusia, paremmin hyväksyttäviä ratkaisuja tuulivoimapuistolle, kertoo Kemijärven tekninen johtaja Markku Kankaanranta.

Kemijärven kapunginhallitus käsittelee asiaa tänään.