Osa euribor-koroista katoaa, tutuimmat jäävät

Tutuimmat yhden, kolmen, kuuden ja 12 kuukauden euriborit säilyvät, samoin kuin yhden ja kahden viikon sekä kahden ja yhdeksän kuukauden euriborit.

Muun muassa asuntolainan viitekorkoina tunnetuista euribor-koroista osa jää pois käytöstä marraskuussa, Finanssialan keskusliitto tiedottaa.

Tutuimmat yhden, kolmen, kuuden ja 12 kuukauden euriborit säilyvät, samoin kuin yhden ja kahden viikon sekä kahden ja yhdeksän kuukauden euriborit.

Pois jäävät kolmen viikon sekä neljän, viiden, seitsemän, kahdeksan, kymmenen ja 11 kuukauden euriborit.

Euromaiden yhteisen markkinakoron järjestelmää uudistetaan Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn suositusten mukaisesti.

Euribor-järjestelmää valvovaan komiteaan on tulossa pankkien edustajien lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita.

Euroopan komissio ehdotti syyskuussa, että euribor-korkoja ja muitakin viitearvoja, kuten pankkien omia prime-korkoja, alkaisivat valvoa viranomaiset. Viranomaisvalvonnasta ei ole vielä päätetty. Viranomaisten valvonnalla haluttaisiin varmistaa, ettei korkoja manipuloida.

Euribor-korot määräytyvät päivittäin. Ne perustuvat pankkien arvioon korosta, jolla ne lainaavat toisilleen vakuudettomasti rahaa eri pituisiksi ajoiksi.

Brittiläisen Barclays-pankin on todettu vuosien ajan peukaloineen Euriboria vastaavaa Libor-viitekorkoa, ja viranomaiset selvittävät, onko toiminta levinnyt Euroopan suuriin pankkeihin ja euriborin ohjailuun.