Raportti: Euroopan ilma yhä vaarallisen saastunutta

Monien ilmansaasteiden määrää on viime vuosikymmeninä vähennetty, mutta erityisesti pienhiukkaset ja alailmakehän otsoni aiheuttavat vakavan riskin ihmisille, luonnolle, sadolle ja rakennuksille.

Ulkomaat
Savua sekä höyryä nousee kivihiilivoimalan jäähdytyslaitteista Neurathissa, lähellä Saksan Kölniä.
Savua sekä höyryä nousee kivihiilivoimalan jäähdytyslaitteista Neurathissa, lähellä Saksan Kölniä.Henning Kaiser / EPA

Vaikka moniein ilmansaasteiden määrä on vähentynyt Euroopassa merkittävästi viime vuosikymmeninä, saastetasot ovat edelleen monin paikoin vaarallisen korkeat, varoittaa Euroopan ympäristövirasto EEA tuoreessa raportissaan.

Euroopan maat ovat onnistuneet esimerkiksi puolittamaan happosateita aiheuttavan rikkidioksidin päästöt ja hiilimonoksidin päästötkin ovat vähentyneet kolmanneksella.

Sen sijaan pienhiukkaset ja alailmakehän otsoni ovat vähentyneet vain niukasti, vaikka ne ovat merkittävä riski ihmisten terveydelle, ja vahingoittavat myös luontoa, satoa ja rakennuksia.

Suurimman riskin eurooppalaisille aiheuttavat raportin mukaan pienhiukkaset erityisesti kaupunkialueilla. Mikroskooppisen pienet hiukkaset voivat tunkeutua keuhkoihin ja verenkiertoon ja aiheuttavat muun muassa hengitysvaikeuksia sekä hengitys- ja sydänsairaiden ennenaikaisia kuolemia.

Alle 10 mikrometrin hengitettävien hiukkasten määrä on vähentynyt 14 prosenttia vuodesta 2002 vuoteen 2011, ja alle 2,5 mikrometrin pienhiukkasten 16 prosenttia.

EU:n kaupunkiväestöstä kolmannes asuu kuitenkin alueilla, joissa alle kymmenen mikrometrin hiukkasten pitoisuus on EU:n vaatimuksia korkeampi. Luku nousee 88 prosenttiin, jos mittarina käytetään Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksia.

Suomi oli niitä harvoja maita, joissa EU:n raja-arvot eivät kummankaan hiukkasryhmän osalta ylittyneet vuonna 2011.

Lisäksi EU-maiden kaupunkilaisista lähes jokainen, 98 prosenttia, asuu alueilla, joissa otsonia on alailmakehässä YK:n suosituksia enemmän. Maanpinnan lähellä oleva otsoni syntyy auringonvalon ja saasteiden vaikutuksesta. Se on vahingollista sekä ihmisille ja eläimille että kasveille. Otsonisaasteen arvioidaankin aiheuttaneen Euroopassa 27 miljoonan tonnin satomenetykset vuonna 2000.

Otsonin määrään alailmakehässä vaikuttaa EEA:n mukaan muun muassa dieselautojen lisääntyminen. Dieselautot päästävät ilmaan typpidioksidia, ja alailmakehän otsonia syntyy typpidioksidipäästöjen seurauksena.