Sähköinen jonotus helpottamaan rajaruuhkia

Ensi keväänä rajanylittäjän ei tarvitse jonottaa autossaan tuntikausia rajalla, vaan hän voi varata ylitykselle ajan verkosta tai puhelimella. Sähköisestä jonotuksesta on saatu hyviä kokemuksia Viron ja Venäjän välisessä rajaliikenteessä.

Kuva: YLE

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla on tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen jonotusjärjestelmä. Ensi keväänä testikäyttöön otettavan järjestelmän avulla Suomesta Venäjälle matkaava voisi varata ajan rajanylitystä varten esimerkiksi netin tai puhelimen välityksellä. Järjestelmää pilotoidaan henkilöliikenteen osalta keväällä Vaalimaan raja-asemalla.

Liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueen johtaja Antti Rinta-Porkkunen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo, että jonotusjärjestelmän kilpailutusta valmistellaan parhaillaan. Käytännössä rajanylittäjä voisi varata aikaikkunan, jonka aikana hän voisi rajan ylittää. Aikaikkuna voisi olla esimerkiksi tunnin tai parin mittainen. Ainakin aluksi ajan voisi varata vain Suomesta Venäjälle päin tapahtuvalle rajanylitykselle.

- Rajanylitys hoituisi muodollisesti samalla tavalla kuin ennenkin, mutta sähköisen jonotuksen myötä liikennettä olisi rajalla vähemmän. Samalla tulli ja rajavartiolaitos saisivat "tasaisemman kuorman" ja voisivat säädellä henkilöstönsä määrää paremmin, Rinta-Porkkunen toteaa.

Verkossa tapahtuva ajanvaraus on vähentänyt autojonoja huomattavasti esimerkiksi Viron Venäjän vastaisella rajalla. Antti Rinta-Porkkusen mukaan Viron hyvät kokemukset ovat olleet vauhdittamassa sähköisen jonotuksen tuloa myös Suomeen.

- Liikennemäärät ja kuljettajien äidinkielet ovat kuitenkin erilaisia Suomessa ja Virossa, joten meidän on kehitettävä oma järjestelmämme, sanoo Rinta-Porkkunen.

Tavoitteena on ulottaa sähköinen jonotus myös raskaaseen liikenteeseen, mutta ainakin toistaiseksi se koskee vain henkilöliikennettä. Raskaan kaluston ongelmana on odotusalueiden vähyys, ja osa rekoista tulisi odottamaan rajalle joka tapauksessa.

Pilottivaiheessa sähköinen jonotus käyttäjälle maksutonta. Antti Rinta-Porkkunen pitää maksun perimistä järkevänä, jos palvelusta päätetään tehdä vakituinen. Virossa palvelun tuottaja perii ajanvarauksesta runsaan euron suuruisen maksun. 

Sähköisen jonotusjärjestelmän käyttöönotosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.