Kymenlaakson pohjaveden hankinta aiotaan siirtää osin Selänpäähän

Tavoitteena on lisätä luonnon pohjaveden käyttöä ja parantaa veden laatua. Hankkeen kustannusarvio on noin kymmenen miljoonaa euroa.

Kotimaa
Vettä valutetaan lasiin.
Yle

Noin kolmasosa Kymenlaakson pohjaveden hankinnasta aiotaan siirtää tulevaisuudessa Kouvolan Selänpäähän Valkealaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan Selänpäässä on hyvät pohjavesivarannot.

Tavoitteena on yli 150 000 asukkaan talousveden toimituksen varmistaminen ja pintaveden käytön vähentäminen. Samalla voitaisiin vähentää tekopohjaveden valmistusta ja parantaa vedenlaatua. Selänpäästä on tarkoitus johtaa putket Utinkankaan vedenottamolle.

Kymenlaakson Veden ja Kouvolan Veden yhteishankkeen kustannusarvio on noin kymmenen miljoonaa euroa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on alkamassa vuoden 2014 alussa.

Pääosa Kymenlaakson veden hankinnasta pysyy jatkossakin Utinkankaalla, Haukkajärven ja Kuivalan tekopohjavesilaitoksilla. Pintavettä saadaan Pilkanmaan pintavesilaitokselta Kuusankoskelta.

Vedenottoon suunniteltu alue kuuluu Natura-ohjelmaan, ja se on myös arvokas harjualue. Vedenhankintaa Selänpäästä on selvitelty jo vuosikymmeniä. Viimeisin maakunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2009.

16.10. klo 13.44. Tekstiä korjattu. Koko maakunnan vedenhankintaa ei olla siirtämässä Selänpäälle, vaan jatkossa noin yksi kolmasosa Kymenlaakson talousvedestä tulisi Selänpäästä. Pääosa Kymenlaakson veden hankinnasta pysyy jatkossakin Utinkankaalla, Haukkajärven ja Kuivalan tekopohjavesilaitoksilla.Hankkeella halutaan lisätä luonnon pohjaveden käyttöä. Myös hankkeen kustannusarviota on korjattu, kyse ei ole kymmenistä miljoonista vaan kymmenestä miljoonasta eurosta.