Porin asuntomessualueen tulvasuojelu joko rumaa tai kallista

Porin tulvasuojelupäällikkö Pekka Vuola pitää asuntomessujen järjestämistä Porissa vuonna 2018 hienona asiana. Hän haluaa kuitenkin muistuttaa tulvasuojeluun liittyvistä tosiasioista.

Kotimaa
Tulvasuojelupäällikkö Pekka Vuola
Pertti Pitkonen / Yle

Porin tulvasuojelupäällikkö Pekka Vuola haluaa muistuttaa asuntomessuille suunnitellun Hevosluodon alueen tulvasuojeluriskeistä. Hän sanoo, ettei missään nimessä halua arvostella itse asuntomessujen järjestämistä, mutta riskit on hänen mukaansa pidettävä mielessä. Jo korkea veden virtaama nostaa nykyisellään alueelle tulvan, ja hyydepato luodon molemmin puolin nostaisi veden vielä korkeammalle.

– Olemme vuorenvarmasti tulva-alueella tuolla Hevosluodossa. Asiasta ei ole vielä paljon puhuttu teknisestä näkökulmasta. Asuntomessuille suunniteltu vuosi 2018 tulee nopeasti, mutta vaihtoehtoja on löydettävissä ja niitä on tietääkseni ruvettu hakemaan, Vuola arvioi tulvasuojelun mahdollisuuksia.

Ratkaisuja löytyy mutta ne maksavat

Vuola arvioi, että yksinkertaisin ratkaisu tulvasuojelun järjestämiseksi olisi rakentaa alueen ympärille parimetrinen pato, mutta se olisi hänen mielestään ikävän näköinen vaihtoehto. Alueen pengertäminen taas on hyvin kallista.

Olemme vuorenvarmasti tulva-alueella tuolla Hevosluodossa.

Tulvasuojelupäällikkö Pekka Vuola

– Pengertämisessä käytettävä joesta ruopattu maamassa painaa paljon. Sitä tarvittaisiin pari metriä. Maamassa painaa alle jäävää pehmeää maata alaspäin. Silloin kyse ei siis olisi rakennuksiin kohdistuvasta ongelmasta vaan ongelma koskisi talojen ulkopuolista osaa: pihat painuisivat ja putket rikkuisivat. Aluetta ei voi verrata esimerkiksi Murtosenmutkaan, koska Hevosluodon alue on hyvin nuorta. Mikään ratkaisu ei ole halpa. Tarvitaan raskaita koneita ja hyvin tehtynä tulvasuojelu pengertämällä on kallista. Vaihtoehtoja on alkuinnostuksessa ehkä pohdittu liian vähän, Pekka Vuola sanoo.

Messut kahden puolen joenuomaa

Vuola korostaa, että jokisuiston kehittämiseen liittyy paljon houkuttelevia mahdollisuuksia. Asiantuntemusta kuitenkin tarvitaan, jotta ongelmat saadaan ratkaistua.

Pori sai keväällä asuntomessut vuodeksi 2018. Monista viimeaikaisista asuntomessuista poiketen Porin messualue on aivan keskustan tuntumassa. Tuleva asuntomessualue sijaitsee Kokemäenjoen molemmin puolin Karjarannassa ja Hevosluodossa.

Aluetta ei voi verrata esimerkiksi Murtosenmutkaan, koska Hevosluodon alue on hyvin nuorta.

Porin tulvasuojelupäällikkö Pekka Vuola

Alueelle kaavoitetaan sekä pientaloja että kerrostaloja. Pientaloja suunnitellaan valtaosin Hevosluodon alueelle, ja tehokkaampi rakentaminen sijoittuu Karjarannantien ja Raumanjuovan väliin. Alueet on tarkoitus yhdistää sillalla.

Erityisesti vasemmistoliitossa ja keskustassa on vastustettu messujen järjestämistä Hevosluodon alueella yhtäältä tulvavaaran ja toisaalta rakentamiskustannusten takia. Enemmistö poliitikoista on kuitenkin pitänyt messujen järjestämistä Porin kannalta pääosin positiivisena asiana, koska messut tuovat kaupungille huomiota ja auttavat kehittämään keskustan lähialuetta asumiskäyttöön.