"Selänpään pohjavesialue on valtakunnan helmi"

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan pohjaveden hankinta Valkealan Selänpäästä olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2017. Tekopohjaveteen tottuneet eteläkymenlaaksolaiset saattavat tulevaisuudessa juoda luonnon pohjavettä.

luonto
Vettä valutetaan lasiin.
Yle

Osa Kymenlaakson pohjaveden hankinnasta on tarkoitus siirtää tulevaisuudessa Selänpäähän Valkealaan. Tavoitteena on lisätä luonnon pohjaveden käyttöä ja parantaa veden laatua.

– Selänpää on äärimmäisen hyvä pohjavesialue. Siellä muodostuu paljon pohjavettä ja siellä on selviä alueita, mistä vesi on saatavissa ylös. Geologit ovat sitä mieltä, että tällainen pohjavesialue on yksi valtakunnan helmistä, kertoo insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Kymenlaakson Veden ja Kouvolan Veden yhteishankkeen kustannusarvio on noin kymmenen miljoonaa euroa.

YVA-menettely alkaa vuonna 2014

Kymenlaakson Vedestä arvioidaan, että jatkossa noin kolmasosa pohjaveden hankinnasta siirtyisi jatkossa Selänpäähän. Ensi vuoden alussa käynnistyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely selvittää, kuinka paljon vettä saatavissa ilman Natura-arvojen heikkenemistä.

– Kyse on maakunnan vesihuollon lisävarmuuden hakemisesta kriisiajan ja poikkeustilanteiden varalle ja mahdollisesti myös pintaveden korvaamisesta pohjavedellä, Houni sanoo.

Ajatus on, että tekopohjaveden määrää voitaisiin vähentää ja luonnon pohjaveden määrää kasvattaa.

Esa Houni

Tällä hetkellä Kymenlaaksossa käytettävä talousvesi tulee pääosin tekopohjavesilaitoksilta Utista ja pintavesilaitokselta Kuusankosken Pilkanmaalta.

Nykyiset laitokset jatkavat entisellään

Kymenlaakson Veden mukaan laitokset jatkavat toimintaansa entiseen malliin.

– Luonnon pohjavesi otettaisiin Selänpäästä siiviläputkikaivojen kautta ja johdettaisiin veden käsittelyä varten olemassa oleville laitoksille. Selänpäähän tulisi vain veden pumppaamiseen tarvittavia rakennuksia, Kymenlaakson Veden toimitusjohtaja Tapani Eskola selventää.

Esimerkiksi Etelä-Kymenlaaksossa juodaan suurimmaksi osaksi tekopohjavettä. Tulevaisuudessa tähän voi tulla muutos.

– Ajatus on, että tekopohjaveden määrää voitaisiin vähentää ja luonnon pohjaveden määrää kasvattaa, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen insinööri Esa Houni toteaa.