Tutkimus: Lähes puoli miljoonaa ihmistä kuoli Irakin sodan vuoksi

Luku on huomattavasti suurempi arvio kuin Irakin sodan uhreiksi on tähän mennessä laskettu. Arvioon on liitetty myös ne kuolleet, jotka eivät ole kuolleet väkivaltaisuuksissa vaan esimerkiksi sairauksiin.

Noin puoli miljoonaa ihmistä on kuollut Irakissa sodan seurauksena 2003 - 2011, arvioidaan tuoreessa tutkimuksessa. Luku on huomattavasti suurempi arvio kuin Irakin sodan uhreiksi on tähän mennessä laskettu.

Yhdysvaltain, Kanadan ja Irakin yliopistojen tutkijat laskivat, että yli 460 000 irakilaista kuoli tarkasteltuna ajankohtana. Noin 60 prosenttia kuolemantapauksista johtui väkivaltaisuuksista ja loput 40 prosenttia sodan vuoksi romahtaneen infrastruktuurin takia.

Iraq Body Count -järjestö on tähän mennessä laskenut 112 000–122 000 irakilaissiviilin ja noin 39 000 taistelijan kuolleen väkivaltaisuuksissa sitten vuoden 2003. Järjestö perustaa lukunsa tiedotusvälineiden tietoihin, sairaaloiden ja ruumishuoneiden tilastoihin, viranomaistietoihin ja kansalaisjärjestöjen tietoihin.

Tiedot irakilaisperheiltä

Lääketieteen PLoS-julkaisussa julkaistu tutkimus puolestaan kävi läpi 2 000 sattumanvaraisesti valittua irakilaisperhettä eri puolilta maata. Kotitalouksista kysyttiin perheenjäsenten ja sisarusten kuolemantapauksista. Näitä kyselyn tuloksia vertailtiin aikaan ennen sotaa. Tutkijoiden mukaan sodanaikainen kuolinluku oli 4,55 tapausta tuhatta ihmistä kohden - eli 50 prosenttia korkeampi kuin ennen Yhdysvaltain hyökkäystä.

Sitten luvut suhteutettiin koko Irakin väkilukuun, jolloin määräksi saatiin reilut 400 000. Kun tähän lisättiin vielä pakolaisvaikutus, tutkijat arvioivat, että reilut 50 000 ihmistä kuoli pakolaisuuden aikana.

Muut kuin suoranaisesta väkivallasta johtuvat kuolinsyyt olivat muun muassa terveydenhoitojärjestelmän, viemäröinnin, liikenne- ja viestintäyhteyksien sekä muiden järjestelmien puutteellisuuksista tai romahtaisesta. Suurin syy ei-väkivaltaisista kuolisyistä olivat sydänkohtaukset ja seuraavaksi suurin imeväis- tai lapsikuolemat. Myös monet krooniset sairaudet jäivät hoitamatta ja johtivat kuolemaan.

- Sotatilanteessa ihmiset eivät voi lähteä kotoaan saamaan lääkinnällistä apua. Kun he lähtevät kotoaan terveyskeskuksiin, he saapuvat laitoksiin, jotka ovat ääriään myöten täynnä väkivallasta johtuvista vammoista kärsiviä, kuvaa julkaisun kirjoittanut Washingtonin yliopiston apulaisprofessori Amy Hagopian.

Sodan lisäksi Irakin tilannetta vaikeutti jo ennen hyökkäystä voimassa olleet talouspakotteet, jotka aiheuttivat muun muassa puutetta lääkkeistä.

Yhdysvaltain sotatoimien päättymisen jälkeen Irakissa väkivaltaisuudet ovat jatkuneet muun muassa eri ryhmien välisinä verisinä kiistoina. Väkivalta on lisääntynyt viime aikoina entisestään – tammikuun ja syyskuun välillä kuolleita on jo lähes 5 000, mikä on lähes kaksinkertainen määrä koko edellisvuoteen verrattuna.