Satatuhatta eläkeläistä puurtaa palkkatöissä

Jos mukaan otetaan osa-aikaeläkettä saavat, työtä tekevien eläkeläisten lukumäärä nousee vuositasolla yli 130 000:een. Työinnon kasvu selittyy sillä, että suuret ikäluokat ovat tulleet eläkeikään, sanoo Eläketurvakeskus. Vuosina 2007 - 2011 työssä käyvien eläkkeensaajien määrä on kasvanut neljänneksen.

talous

Työnteko kuuluu yhä useamman eläkeläisen arkipäivään. Töissä ahertavien eläkeläisten määrä on kasvanut pitkälti siksi, että suuret ikäluokat ovat tulleet eläkeikään.

Eläkeläisten työntekoa tarkastellut Eläketurvakeskus tietää kertoa, että vuosittain noin satatuhatta eläkkeensaajaa kartuttaa eläkettään uurastamalla palkkatöissä.

Nimenomaan 63–67-vuotiaiden työnteko on yltynyt tasaisesti. Tämänikäisten työllisten osuus ikäluokasta on noussut vajaasta 14 prosentista liki 17 prosenttiin.

Kasvusta yksi prosenttiyksikkö johtuu eläkeläisten työnteon yleistymisestä ja kaksi prosenttiyksikköä selittyy sillä, että työssä jatketaan eikä eläkkeelle siirrytä.

Jos mukaan otetaan osa-aikaeläkettä saavat, lukumäärä nousee yli 130 000:een.

Eläketurvakeskuksen Eläkkeellä ja työssä -tilastoraportti selvittää eläkeläisten työntekoa vuosina 2007–2011 ja on laatuaan ensimmäinen. Tänä aikana työssä käyvien eläkeläisten määrä on noussut neljänneksen verran.

Myös 70–74-vuotiaiden työllisyysaste oli liki kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Eläkeaikainen työ kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuosiansioista aina 68-vuotiaaksi asti.