1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Talvivaaran lyhyt historia: Esitutkinta-aineistoa 4 000 sivua

Talvivaaran ympäristökysymysten selvittäminen jatkuu vielä pitkään. Asianosaisten loppulausuntojen antamiseen on varattu aikaa kuukausi. Sen jälkeen asia siirtyy syyttäjien harkittavaksi.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Poliisi on saanut valmiiksi Sotkamon Talvivaaran kaivosta koskevan esitutkinnan. Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on tutkinut kaivosta kahden vuoden ajan rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen.

Oulun poliisi on mahduttanut Sotkamon Talvivaaran kaivoksen lyhyen historian neljään tuhanteen sivuun esitutkintamateriaalia. Tarkoitus on ollut hakea selvyyttä siihen, onko kaivosyhtiö syyllistynyt törkeään ympäristön turmelemiseen. Tutkintaurakka on kestänyt kaksi vuotta ja on laajuudeltaan poikkeuksellinen, sanoo rikosylikomisario Kari Pakanen.

Perehtyminen prosesseihin ja yhtiön tapaan toimia on vienyt oman aikansa.

Kari Pakanen

- Ei tällaista ainakaan talousrikosyksikössä ole tehty. Kyseessä on iso toiminnanharjoittaja. Nämä menetelmät, millä metalleja on otettu, ovat sen verran harvinaiset ja poikkeukselliset, että perehtyminen prosesseihin ja yhtiön tapaan toimia on vienyt oman aikansa.

Rikosilmoitukset yhteen nippuun

Alun perin tutkinta lähti poliisin omasta aloitteesta. Vuosi sitten tapahtuneen massiivisen jätevesivuodon jälkeen tutkintaan yhdistettiin myös kaivoksen ympäristölupaa valvovan Kainuun ELY-keskuksen sekä muun muassa luonnonsuojelijoiden jättämät rikosilmoitukset Talvivaaran tekemisistä. Rikosnimike vaihtui tutkinnan aikana ympäristön turmelemisesta törkeäksi ympäristön turmelemiseksi.

Rikosnimike muuttui matkan varrella törkeäksi ympäristön turmelemiseksi.

Kari Pakanen

- Tutkiessamme vuotojen syy-seuraus-suhteita katsoimme, että tämä voisi olla samaa tekoa mitä on tapahtunut päästöjen yhteydessä. Rikosnimike muuttui matkan varrella törkeäksi ympäristön turmelemiseksi ja se on nimike, jolla poliisi on asiaa tutkinut. Prosessin aikana sehän saattaa muuttua joksikin muuksi, sanoo Pakanen.

Selvittely jatkuu pitkään

Esitutkinnassa on kuultu epäiltyinä, muina asianosaisina, todistajina ja asiantuntijatodistajina noin viittäkymmentä henkilöä. Osaa rikoksesta epäiltyinä kuulluista ei enää esitutkinnan valmistuttua epäillä rikoksesta.

Esitutkinta-aineisto on lähetetty keskeisille asianosaisille loppulausuntoa varten. Niiden antamiseen on varattu aikaa kuukausi. Loppulausuntojen jälkeen ovat vuorossa mahdollisesti pyydettävät lisätutkinnat, minkä jälkeen asia siirtyy syyteharkintaan.

Esitutkinta-aineisto ei ole julkista ennen kuin syyttäjä on tehnyt asiassa päätöksen tai tuomioistuin on aloittanut asian käsittelyn.