Ammatin vaihtaminen on vaikeutumassa

Koulutuspolitiikassa satsataan nyt nuoriin. Samalla voi kaventua niiden polku, jotka syystä tai toisesta tarvitsisivat uuden ammatin.

Koulutusta vailla olevia nuoria talutetaan nyt oppilaitoksiin kädestä pitäen. Ammattikoulujen yhteishaussa peruskoulun päättäjät saavat etumatkan tuntuvilla lisäpisteillä.

Oppisopimuskoulutuksessa ja työvoimakoulutuksessa on nuorille ammennettu lisää rahaa.

- Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on ollut sen varmistaminen, että kaikilla nuorilla on työ- tai koulutuspaikka, sanoo neuvotteleva virkamies Ville Heinonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Systeemi jäykistyy

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Anu Järvensivu myöntää, että nuorisotyöttömyys on aito ja vakava ongelma. Isoja riskejä voi kuitenkin liittyä siihen, jos nuoria suositaan koulutusvalinnoissa liikaa.

- Meillä on suuria ongelmia esimerkiksi yli 50-vuotiaiden työllistymisessä ja syrjäytymisessä. Irtisanomiset kohdistuvat usein heihin. Totta kai he kärsivät, kun uuden koulutuksen hankkiminen vaikeutuu. Sama koskee ammattinvaihtajia, kun nuorisoon panostetaan.

Järvensivun mukaan koulutuspolitiikassa mennään väärään suuntaan, kun siitä tehdään entistä joustamattomampaa.

- Kouluttautumisen ja jopa kokonaisten tutkintojen hankkimisen pitäisi olla hyvin joustavaa koko elämän. Tällaiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan johonkin tiettyyn ikäryhmään, ovat tältä kannalta aika hankalia. Ne lisäävät systeemin jäykkyyttä, kun nimenomaan joustavuutta kaivattaisiin.

Järvensivu muistuttaa, että talouden rakenteet ovat nykyään jatkuvassa mullistuksessa. Työpaikkoja katoaa ja syntyy, ja on varauduttava siihen, että elämänsä aikana joutuu vaihtamaan ammattia moneenkin kertaan.

EVVK

Nokian hylkäämässä Salossa työvoimatoimiston koulutusasiantuntija Eija Seppälä kertoo, että ministeriöstä on annettu entistä enemmän rahaa nuorten työvoimakoulutukseen. Nuorilta vain tuntuu uupuvan motivaatio.

- Esimerkiksi nuorten hitsaus- ja koneistuskoulutukseen oli paikkoja tarjolla 30. Hartaan etsimisen ja kutsukirjeiden jälkeen koulutukseen löytyi kahdeksan aloittajaa. Kohderyhmä oli nuorisotakuun piirissä olevat.  

Seppälän mukaan nuorille työttömille tarjottavassa koulutuksessa on hyvin yleistä, että paikkoja on tarjolla moninkertainen määrä hakijoihin nähden.

- Se hämmästyttää, koska näissä koulutuksissa on usein erittäin hyvät mahdollisuudet saada töitä. Olen aika pettynyt. Nuoria joutuu melkein anelemaan, että he tulisivat koulutukseen. Tässä menee hukkaan ministeriön rahoja ja työvoimatoimiston työtä, kun nuorilla ei ole koulutukseen kiinnostusta.

Seppälän mukaan vanhemmat alanvaihtajat ovat motivoituneempia, mutta heille paikkoja on tarjolla paljon vähemmän.

- Olen juuri haastattellut Nokialta työttömäksi jääneitä, joista kukaan ei ollut alle 30-vuotias. Heille oli rakennemuutosrahoilla kustannettua jakeluauton kuljettajan koulutusta. Hakijoita oli 44, paikkoja 12.

OKM: Huoleen ei ole syytä

Opetus-  ja kulttuuriministeriössä toppuutellaan huolta ammatinvaihtajien ahdingosta. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen ei usko, että nuorten suosiminen haittaisi muiden opiskelumahdollisuuksia ainakaan suuressa määrin.

- Uskon, että uudistusten myötä koulutuksen hakuprosessit selkeytyvät. Yhteishaku on jatkossa nuorten ja ensikertalaisten väylä. Muut hakevat erillisissä hauissa. Koko maan mittakaavassa paikkoja kyllä riittää niitä tarvitseville. Toki jossakin yksittäisessä oppilaitoksessa voi syntyä ristivetoa nuorten ja muiden hakijoiden välille.