Kemikaaliseos kirkasti Takasen järven veden

Tuuloksen Takasen järveen laskettiin viime syksynä kymmeniä tonneja alumiinikloridiseosta. Järven kemiallinen saostus tuotti hyviä tuloksia.

luonto
Vettä ja auringon säteitä.

Kemiallinen saostus tarkoittaa sitä, että vedessä olevaa fosforia pyritään sitomaan alumiinkloridiyhdisteisiin. Kemikaaliseosta lasketaan järveen ja tapahtuu niin sanottu sakkautuminen eli ravinteet kiinnittyvät alumiiniin, joka painuu järven pohjaan.

Menetelmää käytetään Suomen järvissä jonkin verran ja vastaanvalainen kemikaali on käytössä myös esimerkiksi juomaveden puhdistuksessa, kertoo Hämeenlinnan ympäristöasiantuntija Heli Jutila.

Hämeenlinnan seudulla kemikaalikunnostuksia on tehty varsin harvoin.

– Takasen järven näkösyvyys lisääntyi ja vesi kirkastui

Heli Jutila

Kemiallinen käsittely soveltuu parhaiten voimakkaasti rehevöityneiden pienehköjen järvien kunnostukseen, kuten Tuuloksen Takasen järveen. Kunnostus Takasen järvessä onnistui, arvioi Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutila.

– Takasen järven näkösyvyys lisääntyi ja vesi kirkastui, nämä olivat aivan odotettuja tuloksia. Myös kokonaisfosforipitoisuuden vähentymistä tavoiteltiin ja se myös toteutui.

– Kyllä järvi on nyt paremmassa kunnossa virkistyskäyttöä ajatellen. Kirkkauden lisäksi myös sinilevien esiintymisen riski on pienempi, kun fosforipitoisuus on alhaisempi.

Tulokset on todettu ottamalla näytteitä järvestä ennen kemiallista saostusta ja useita kertoja saostuksen jälkeen.

Nafti annos kemikaalia

Järven olosuhteet on tutkittava tarkkaan ennen kunnostusta ja kemikaalin määrä mietittävä huolellisesti. Takasen järvessä annostus ei mennyt aivan nappiin.

– Tässä havaittiin toimenpiteen aikana, että annostelumäärä oli hieman liian nafti, vaikka määrää oli laskettu useampaan kertaan. Siksi saattaa olla, että hyvistä tuloksista huolimatta vaikutukset kestävät vain kolme-neljä vuotta, kertoo ympäristöasiantuntija Heli Jutila.

Oikealla annostuksella vaikutukset kestäisivät pidempään.

– Tietysti nyt vaaditaan myös sitä, että järveen ei tule muualta kuormitusta, koska tällä käsittelyllähän vähennetään vain järven sisäistä kuormitusta, huomauttaa Heli Jutila.

Aivan joka järveen kemikaalikunnostusta ei voida tehdä, sillä se on kohtuullisen kallista ja vaatii lisäksi Ely-keskuksen hyväksynnän tai jopa vesilain mukaisen luvan. Kemiallista kunnostusta ei Hämeenlinnan seudun järviin ole lähitulevaisuudessa luvassa, sanoo Jutila.

– Näillä näkymin ei ole toista kohdetta tulossa. Ehkä käytämme tulevaisuudessa enemmän ojavesien saostusmenetelmiä, sanoo Heli Jutila.

Lähteet: Ympäristö.fi