Kukaan ei tiedä koko totuutta lasten hyväksikäytöstä

Poliisin tilastojen mukaan näyttää siltä, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on lisääntynyt huomattavasti 1980-luvulta. Hyväksikäytöstä esimerkiksi ilmoitetaan poliisille aiempaa useammin. Kokonaiskuvaa lasten hyväksikäytöstä Suomessa on vaikea muodostaa.

Kotimaa
Lakikirjan sivu liittyen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
Rikostilastojen perusteella näyttää siltä, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on yleistynyt huomattavasti muutamassa kymmenessä vuodessa. Poliisilla ei ole yhtenäistä linjaa hyväksikäyttörikosten kirjaamisessa.Tiina Jutila / Yle

Poliisin rikostilastojen perusteella näyttää siltä, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on yleistynyt rajusti.

- Poliisin tietoon tulleet rikokset ovat noin kymmenessä vuodessa kaksinkertaistuneet ja 30 vuodessa viisikymmenkertaistuneet. Lisäys on ollut hyvin huomattavaa ja vuosittain suurtakin, kertoo erikoissuunnittelija Hannu Niemi rikostilastoja keräävästa oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta.

Tutkimuslaitoksen julkaiseman rikollisuustilanne 2012 -raportin mukaan poliisi kirjasi viime vuonna reilut 1 500 lapsen seksuaalista hyväksikäyttörikosta, mikä on puolet enemmän kuin vuonna 2006. Tilastot kuitenkin johtavat hieman harhaan, sillä poliisilla ei ole yhtenäistä linjaa hyväksikäyttörikosten kirjaamisessa, rikoksista ilmoitetaan aiempaa hanakammin ja rikossarjan paljastuminen luo tilastopiikin.

- Kun katsotaan rikoksesta epäiltyjen määrää, niin lisäys on (vuodesta 2006) vain 15 prosenttia. Todennäköisesti on kyse siitä, että samat henkilöt syyllistyvät useisiin tekoihin ja rikossarjoihin. Toisaalta poliisin kirjaamiskäytännöt ovat olleet horjuvia ja epäyhtenäisiä.

Toisinaan rikossarja kirjataan yhtenä rikoksena ja toisinaan useana, Niemi tarkentaa. Tilastoissa näkyy Niemen mukaan myös ns. grooming, joissa tekijä ottaa yhteyden uhriinsa internetissä.

- Näissä tapauksissa tekijä ja uhri on toisilleen aika tuntemattomia entuudestaan. Voi olla, että tällaisista tapauksista herkemmin ilmoitetaan ja poliisi itse pyrkii saamaan tapauksia selville.

Rikosuhritutkimuksissa toista tietoa

Rikollisuustilanne 2012 -raportissa (siirryt toiseen palveluun) otetaan esille uhritutkimuksiakin. Vuodelta 2008 olevassa lapsiuhritutkimuksessa verrattiin tuloksia 1980-luvun lopun kyselytutkimukseen, ja selvisi muun muassa se, että seksuaalisen hyväksikäytön kokeminen kymmenen vuotta vanhemman aikuisen kanssa on tytöillä vähentynyt ja pojilla pysynyt ennallaan.

Samassa tutkimuksessa kartoitettiin myös nettiahdistelua. Yhdeksäsluokkalaisista tytöistä hieman yli viidennekselle ja pojista kuudelle prosentille oli internetissä ehdotettu seksiä kuluneen vuoden aikana.

Poliisin rikostilastojen ja rikosuhritutkimusten perusteella avautuu moninainen ja osin ristiriitainenkin kuva. Onko lasten seksuaalinen hyväksikäyttö lisääntynyt?

- Se vaatisi perinpohjaisen selvityksen tai erillistutkimuksen, jotta pystyttäisiin haarukoimaan kysymystä tarkemmin. Tilastot eivät valitettavasti anna luotettavaa vastausta, erikoistutkija Hannu Niemi sanoo.