Missä on lähin moskeija?

Suomessa vain yksi minareetillinen moskeija, joka kuuluu Suomen tataareille. Tämän lisäksi eri kaupungeissa on arvion mukaan noin 60 rukoushuonetta tai kokoontumistilaa. Suurimmat muslimiyhteisöt ovat pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Kotimaa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Suomessa sijaitsevat moskeijat, kokoushuoneet ja kokoontumistilat. Masjid on suomeksi moskeija. Klikkaamalla kohteita saat lisätietoja.Lähde: Islam-opas, Islamic Finder, islamilaiset yhdyskunnat

Suomessa on arvion mukaan noin 60 muslimien rukoushuonetta tai kokoontumistilaa. Näistä ainoastaan yksi on varsinainen minareetillinen moskeija Järvenpäässä ja se kuuluu Suomen tataareille. Tataarit ovat tulleet Suomeen alun perin Venäjältä ja ovat Suomen vanhin muslimiryhmä. Heitä on Suomessa yhteensä noin 700.

Islamilaisen neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi toivoo, että Suomessa ei käytettäisi muslimien rukoushuoneista puhuttaessa sanaa ”moskeija”, koska niitä ei ole täällä kuin yksi.

– Tämä hankaloittaa muslimien asemaa, kun halutaan ihan oikeaa moskeijaa tänne joskus rakentaa. Jos puhutaan 60:stä moskeijasta, niin siihenhän sanotaan, että miksi valitatte, onhan teillä jo vaikka kuinka monta moskeijaa!

Ajankohtainen kakkonen teki rukoushuonelistauksen pääosin käyttäen lähteenään kahta muslimisivustoa.

Listaus on tämän takia viitteellinen ja epävarma, koska tietojen ahkerasta päivittämisestä ei ole varmuutta: rukoushuonetiedot lisätään listoille itse ja vastuu päivittämisestä kuuluu myös tiedon sinne lisääjälle.

On mahdollista, että jos rukoushuoneen toiminta on muuttunut tai loppunut, tietoja ei ole poistettu listalta.

Pia Jardin mukaan kaikki listauksen rukoushuoneet ovat lähes poikkeuksetta kerrostalojen alakertojen toimistohuoneissa.

Noin 17 prosenttia muslimeista kuuluu islamilaiseen yhdyskuntaan

Islamilaisseurakuntien eli yhdyskuntien jäsenmäärä oli viime vuonna 10 596 eli noin 17 prosenttia kaikista Suomen muslimeista. Seurakunnissa käy kuitenkin paljon enemmän ihmisiä kuin on rekisteröitynyt niihin jäseniksi. Esimerkiksi moni käy kerran viikossa perjantairukouksessa.

Tutkija *Tuomas Martikaisen *mukaan muslimiväestö kasvaa muutamalla tuhannella hengellä vuodessa muuttoliikkeen ja Suomessa syntyneiden lasten seurauksena. Nyt muslimien määrän arvioidaan olevan 60 000.

Tampereen Islamin yhdyskunnan puheenjohtaja Mustafa Kara sanoo, että muslimit eivät rekisteröidy islamilaisiin yhdyskuntiin muun muassa sen takia, että sen uskotaan vaikeuttavan esimerkiksi Suomen kansalaisuuden saamista.

– Muslimeista on niin negatiivinen kuva Suomessa. Täällä uskotaan, että yhdyskuntaan kuuluvat ovat osa jotain Al-Qaidan alasolua, sivaltaa Kara.

Tampereen islamin yhdyskunnassa on hieman yli 1 200 jäsentä, koko Tampereen seudulla on 4 500–5 000 muslimia.

Sunnit enemmistönä

Islam on jakautunut kahteen pääsuuntaukseen, shiioihin ja sunneihin. Arvioiden mukaan 10–15 prosenttia on Suomessa shiioja ja loput sunneja. Kukaan ei kuitenkaan tiedä varmasti, mitä islamin suuntauksia Suomessa harjoitetaan, koska asiaa ei ole tutkittu.

Helsingissä toimii tietojemme mukaan kolme shiiamuslimien rukoushuonetta: Resalat Islamilainen Yhdyskunta, Al-Imam Al-Baqer ja Al-Kisaa (viimeisestä ei osoitetietoja kartalla).Turussa on kaksi shiiayhteisöä: Turun islam keskus ja Al Baker islamilainen yhdistys Pomp.

Shiiayhteisöjä on myös ainakin Lempäälässä (Al-Kaaim Islamilainen keskus),Tampereella (Imam Ja´far al-Sadiqin islamilainen keskus)ja Vaasassa (ei tietoja kartalla).

Rukoushuoneissa monenlaista toimintaa

Rukoushuoneiden aktiivisuus vaihtelee. Monissa järjestetään rukoushetkien lisäksi myös muuta toimintaa.

Esimerkiksi Helsingin muslimikodista kerrotaan, että heillä on tarjolla muun muassaislamin ja arabian oppitunteja lapsille ja aikuisille sekä islamilaisen kirjallisuuden jakoa ilmaiseksi. Rukoushuoneella on myös mahdollisuus tehdä avioliittotoimitus islamilaisittain. Yhdyskunnassa on arviolta noin 400 jäsentä.

Helsingin shiialainen Resalat Islamilainen Yhdyskunta kertoo nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että se on julkaissut vuodesta 2007 alkaen omaa suomenkielistä lehteä, Salamia.

"Lehden tarkoitus on vähentää ennakkoluuloja, avartaa näkökulmia islamilaiseen ajattelutapaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan ja näin edistää molemminpuolista ymmärrystä ja rauhanomaista rinnakkaiseloa", kerrotaan sivulla. Yhdyskunnassa on noin 900 jäsentä.

Salon moskeija, jossa käy viikoittain reilut 100 kävijää, tarjoaa ilmaista arabian kielen opetusta kaikille halukkaille, myös ei-muslimeille.

Lappeenrannassa sijaitseva Uskollisuus-yhdistys kertoo Islamic Finder -sivustolla antavansa alueensa muslimeille neuvoja perhe-elämän ongelmiin ja auttaa löytämään halal-lihan (islamin uskonnon sallimalla tavalla teurastetun lihan) myyntipaikkoja.

Oulussa on arvioiden mukaan yhteensä yli 1 000 muslimia ja paikkakunnan ainoassa moskeijassa käy viikoittain noin 200 ihmistä, yli 20 eri kansallisuuksista. Tilat alkavatkin käydä ahtaiksi.

Rukousten lisäksi rukoushuone tarjoaa koraanin opetusta, antaa sosiaalista tukea sekä apua vainajan käsittelyssä kuoleman jälkeen. Muslimivainajalle tehdään niin sanottu rituaalipesu, joka suoritetaan sairaalassa välittömästi kuoleman ja kuolinsyyn toteamisen jälkeen. Tämän jälkeen vainaja puetaan kuolinvaatteeseen.

Turun islamilaisessa yhdyskunnassa käy viikoittain noin 400–500 kävijää. Rukoushuoneesta kerrotaan, että yhdyskunnan johtoon valitaan aina henkilöitä, jotka ovat esimerkkinä muille muslimeille: tekevät työtä, maksavat veroa ja osaavat hyvin suomen kieltä.

Vihkimisten ja koraanikoulun lisäksi järjestetään erilaisia islam-aiheisia luentoja muun muassa suomalaisille koululaisille ja viranomaisille.

Ajankohtaisen kakkosen Islam-ilta lähetetään 29.10. TV2:lla klo 21.