Pardian selvitys: Epävarmuus tulevaisuudesta heikentää jaksamista työssä

Palkansaajajärjestön jäsenten vastauksista käy ilmi, että töissä halutaan pysyä hiukan aiempaa pidempään.

Kotimaa

Henkinen uupuminen ja työnteon mielekkyyden väheneminen kutistavat selvästi työssäjatkamisaikaa, käy ilmi palkansaajajärjestö Pardian tuoreimmasta jäsentutkimuksesta.

Jaksamiseen vaikuttavat myös työelämän epävarmuus, kasaantuvat työt ja kiire, tosin niiden vaikutus ei ilmene suoraan eläköitymisaikeissa.

Yleisimmin työssä jaksamista heikentää epävarmuus tulevaisuudesta.

Vastauksista käy myös ilmi, että töissä halutaan pysyä aiempaa pidempään. Pardialaiset suunnittelevat jäävänsä eläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaina, puoli vuotta myöhemmässä vaiheessa kuin edellisessä tutkimuksessa vuodelta 2011.

Yli 50-vuotiaista vastaajista kahdeksan prosenttia kuitenkin pelkää, ettei pysy mukana työelämän nopeassa kehityksessä. Nuoremmilla vastaavaa ei näy.

Jäsentutkimukseen kerättiin vastauksia syys-lokakuun vaihteessa ja siihen osallistui lähes 2 300 pardialaista. Suurin osa Pardian jäsenistä työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa.