Hyppää sisältöön

Häirikkösusien metsästystauosta halutaan eroon

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen, joka poistaisi vuosittaisen tauon, jolloin lupaa häirikkösuden pyyntiin ei voi myöntää. Kainuussa susia pelätään koirien, Etelä-Suomessa ihmisten turvallisuuden takia.

Kuva: Seppo Nykänen / YLE

Uusi asetusluonnos poistaisi jokavuotisen tilanteen, jossa Suomen riistakeskuksella ei ole toimivaltaa myöntää lupaa häirikkösusien ampumiseen. Asetus olisi voimassa kolme vuotta, kun tällä hetkellä häirikkösusiasetus tehdään vuosittain erikseen. Ylitarkastaja Jussi Laanikari maa- ja metsätalousministeriöstä.

- Metsästysvuosi päättyy heinäkuun lopussa, niin siinä on useampi kuukausi, ennenkuin asetus on saatu voimaan. Joka vuosi on ollut tilanne, että Suomen riistakeskus ei ole käytännössä myönteisenä myöntää niitä poikkeuslupia. Aikaikkuna pitenee, eli riistakeskuksen toimivalta ei pääty metsästysvuoden loppuun, vaan siinä tulee heti automaattisesti se seuraavan vuoden kiintiö käyttöön.

Sutta pelätään etelässä lasten ja pohjoisessa koirien turvallisuuden takia. Laanikari kertoo, että häirikkösusille haetaan kaatolupia erilaisilla perusteilla eri puolilla maata.

- Sietokyky Kainuussa on suurempi ja siellä ollaan ehkä enemmän huolissaan näistä koiravahingoista kuin omasta turvallisuudesta. Kainuussa on opittu elämään suden kanssa. Lounaisen Suomen puolella on toisenlainen ongelma, siellä pelätään ihmisten turvallisuuden puolesta. Havaintoja tuleekin huomattavasti enemmän ihmisasutuksen läheltä.

Asetusmuutos ei vaikuta poronhoitoalueelle, sillä alueelle rajoitusta ei edellisvuoden tapaan asetettaisi, vaan siellä Suomen riistakeskus voisi myöntää poikkeuslupia muun muassa merkittävien porovahinkojen estämiseksi.

Asetusta esitetään kolmeksi seuraavaksi metsästysvuodeksi. Vuosittainen kiintiö olisi kymmenen sutta. Näin varmistetaan Suomen riistakeskukselle mahdollisimman joustava ja keskeytymätön toimivalta myöntää poikkeuslupia kriteerit täyttäviin hakemuksiin. Asetuksen määriä voidaan tarkistaa, jos lumipeitteen tultua tehty kanta-arvio viittaa merkittävään muutokseen susikannassa. Myös poliisilla on valtuudet hoitaa mahdollisia akuutteja tilanteita, jotka uhkaavat ihmisten turvallisuutta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uusimman arvion mukaan Suomessa on 15-21 susipentuetta, joista osa liikkuu sekä Suomen että Venäjän puolella. Lisäksi todennäköisiä tai mahdollisia susipareja on tiedossa 14.

.
.