Suomen ensimmäinen biohiilen koetehdas nousee Mikkeliin

Koetehdas on askel kohti ensimmäistä biohiilen kaupallista tuotantolaitosta. Tällä hetkellä biohiiltä tuotetaan pienimuotoisesti Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kotimaa
Biohiilipelletin energiasisältö on puolitoistakertainen tavalliseen pellettiin nähden
Biohiilipelletin energiasisältö on puolitoista kertainen tavalliseen pellettiin nähden.YLE / Kalle Pallonen

Mikkeliin nousee tänä syksynä Suomen ensimmäinen biohiiltä valmistava koetehdas. Biohiili on pitkälle jalostettua, energiantuotantoon tarkoitettua haketta, jolla voidaan korvata kivihiilen käyttö energialaitosten polttoaineena.

- Biohiili on esimerkki siitä, että voidaan mennä näihin vanhoihin hiililaitoksiin ja saada ne hyödyntämään tätä kotimaista energiaa eli markkina biohiilelle on ennen kaikkea siellä tällä hetkellä kivihiiltä käyttävissä laitoksissa. Biohiilellä on isot markkinaodotukset. Sekä Suomessa että laajemmin Euroopassa tämän käyttö tulee lisääntymään, Mikkelin innovaatio- ja teknologiakeskuksen toimitusjohtaja Vesa Sorasahi kertoo.

Biohiiltä valmistetaan nykyisin ainoastaan pienimuotoisesti Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Etelä-Savon Energian Pursialan voimalaitoksen välittämään läheisyyteen rakennettava koetehdas on askel kohti laajempaan tuotantoon soveltuvan, kaupallisen biohiilitehtaan rakentamista Ristiinaan.

- Yhtiö, joka vastaa koetehtaan toteutuksesta, haluaa varmistaa, että heidän valitsemansa teknologiaratkaisut toimivat, kehityspäällikkö Mika Muinonen kuvaa koetehtaan tarkoitusta.

Koetehtaan rakentamisen rahoittaa tehtaan toteutuksesta vastaava yritys Torrec Oy. Ristiinan kaupallisen biohiilitehtaan toteuttajaa ei ole vielä valittu.

Biohiilen hinta ei pärjää kivihiilelle

Biohiili on uusiutuva energialähde, jonka ekologisuutta lisää se, että sitä voidaan valmistaa vähempiarvoisesta puubiomassasta, Muinonen kertoo.

- Valmistuksessa on kolme vaihetta. Hake kuivataan, se lämpökäsitellään 300-asteessa, jonka jälkeen se murskataan ja pelletöidään, Muinonen sanoo.

Tällä hetkellä biohiilen hinta pärjää verrattuna muihin olemassaoleviin pellettipolttoaineisiin sen ansiosta, että biohiilessä energia on tiiviimmässä muodossa kuin muissa puupolttoaineissa, mikä vähentää polttoaineen kuljetuskustannuksia. Kivihiilen hinnalle biohiili ei silti pärjää.

- Kivihiili on niin tolkuttoman halpaa tällä hetkellä. Kyllä tässä vaaditaan myös sitä, että on poliittista voimaa eli on tietyt erergiasubventiot olemassa ja saadaan kompensaatiota siitä, että se on kotimaista energiaa, Sorasahi sanoo.

Varsinainen biohiilituotanto käynnistyy Ristiinassa aikaisintaan vuonna 2016. Ristiinassa tarkoitus on tuottaa noin 200 000 tonnia biohiiltä, joka tämän hetken suunnitelmien mukaan myytäisiin Helsingin Energialle. Tuotantomäärä vastaisi kymmentä prosenttia Helsingin Energian kivihiilen käytöstä.