Kansalaisliike väittää Talvivaaran piilotelleen ydinliiketoimintansa ongelmia jo vuosia

Kansalaisliike arvelee, että bioliuotuksen ongelmien pitäminen yhtiön omana tietona on ollut pörssiyhtiöitä koskevan lainsäädännön vastaista. Talvivaaran mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa. Yhtiö korostaa, että sen kasaliuotus toimii tälläkin hetkellä.

Talvivaara
Talvivaaran nikkelikaivoksen sekundääriliuotuskasaa.
Yle / Ville Kinnunen

Joukko ympäristöaktiiveja väittää Sotkamon Talvivaaran kaivoksen piilotelleen sen ydintoiminnan, metallien bioliuotuksen toimimattomuutta jo vuosia. Kansanliikkeen näkemyksen mukaan ongelmista kertomatta jättäminen on ollut pörssyhtiöitä koskevan lainsäädännön vastainen rikkomus.

Valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille Pekka Haavistolle osoittamassaan avoimessa kirjeessä Kansanliike vesistöjen puolesta vaatii Talvivaaran kaivoksen alasajoa ympäristösyistä.

Liike toivoo, että kaivoksen suurin omistaja Suomen valtio ei enää myönnä lisärahoitusta kaivosyhtiölle ennen kuin on selvitetty kaivoksen bioliuotuksen toimivuutta.

Kaivosyhtiö Talvivaaran mukaan kansalaisliikkeen väitteet eivät pidä paikkaansa. Tähän astiset metallien tuotantomäärät osoittavat yhtiön mukaan, että metallien biokasaliuotus toimii. Yhtiön viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen sanoo, että pörssiyhtiö on tiedottanut asioistaan neljännesvuosittain, kuten pitää.

Kansalaisliikkeen mukaan kaivoksen bioliuotuksen ongelmat estävät veden haihtumista liuotuskasoista, mistä aiheutuu runsaat määrät jätevettä. Liikkeen mukaan viime keväänä kuvatuissa ilmakuvissa paljastuu, ettei yksikään bioliuotuskasoista höyryä eli bioliuotus ei ympäristöaktiivien mukaan toimi.

Talvivaaran mukaan kaivoksen uudet liuotuskasat toimivat tälläkin hetkellä, minkä osoittaa se, että kasat ovat lumisateenkin jälkeen sulat.

Kansanliikkeen mukaan Talvivaara ei varsinaisesti harjoita metallien biokasaliuotusta, vaan sen menetelmä on lähempänä rikkihappoliuotusta, jolle yhtiöllä ei ole ympäristölupaa.

Talvivaaran kaivosyhtiön mukaan se käyttää rikkihappoa ainoastaan prosessiliuoksen happo-emäs -tasapainon eli pH:n säätämiseen, eikä sen prosessi ole muuttunut bioliuotuksesta rikkihappoliuotukseksi.