Oikeuskansleri moittii Kreikka-sopimuksen salaamista

Oikeuskanslerille toimitetuissa kanteluissa arvosteltiin valtiovarainministeriötä Kreikan vakuussopimuksen salaamisesta. Jaakko Jonkka huomauttaa myös, että julkisuuslain tunteminen kuuluu virkamiesten virkavelvollisuuteen. Hän moittii myös ulkopuolisen asianajotoimiston osallistumista julkistamispäätökseen.

Kotimaa
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka.Yle

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kritisoi tiukin sanoin valtiovarainministeriön menettelyä Kreikka-vakuusasiakirjojen julkistamisessa. Jonkan mukaan ministeriön toimet eivät täyttäneet ministeriölle kuuluvaa velvollisuutta antaa pyydetyt asiakirjat siten kuin korkein hallinto-oikeus oli päätöksessään edellyttänyt.

Jonkka antoi tänään ratkaisunsa kanteluihin, joissa arvosteltiin valtiovarainministeriön menettelyä Kreikan vakuusasiakirjojen julkisuutta koskevassa asiassa. Oikeuskanslerille toimitetuissa kanteluissa arvosteltiin valtiovarainministeriötä siitä, ettei se julkistanut kaikkia Kreikka-vakuuksiin liittyviä asiakirjoja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti.

Valtiovarainministeriö vastasi iltapäivällä, että se tulee noudattamaan toiminnassaan oikeuskanslerin suosituksia. Lisäksi ministeriö lupaa kiinnittää korostetusti huomiota Jonkan esiin nostamiin näkökohtiin julkisuuslain soveltamisesta ja ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käytöstä.

KHO: Sopimus julkinen pankkitietoja lukuun ottamatta

Korkein hallinto-oikeus päätti toukokuussa, että Suomen ja Kreikan välinen vakuussopimus on julkinen pankkien tunnistetietoja lukuun ottamatta. Valtiovarainministeriön salauspäätöksestä tehtiin KHO:hon yhteensä 12 valitusta. Asiasta valittivat muun muassa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner ja vasemmistoryhmän Markus Mustajärvi. Myös Suomen tietotoimisto, Helsingin Sanomat, Taloussanomat ja Yle Uutiset valittivat asiasta.

Ministeriö lähetti KHO:n päätöksen jälkeen sähköpostilla linkin internet-sivuille, jonne oli laitettu neljästä sopimuksesta yksi. Jonkan mukaan menettely ei täyttänyt ministeriölle kuuluvaa velvollisuutta antaa pyydettyjä asiakirjoja. Ministeriö lisäsi myöhemmin nettisivuille kolme muuta sopimuskokonaisuutta sekä pankkeja koskevan oheiskirjeen. Oikeuskanslerin mukaan ministeriön olisi pitänyt antaa tieto asiakirjoista myös niille, jotka olivat niitä aikaisemmin pyytäneet.

Euromaat päättivät Kreikan tukilainoista syksyllä 2011. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) ja Kreikan valtiovarainministeri Evangelos Venizelos allekirjoittivat helmikuussa 2012 sopimuksen tukilainojen vakuuksista. Vakaussopimukseen liittyi Suomen sekä kreikkalaisten pankkien ja kansainvälisen investointipankin välisiä sopimuksia. Kreikka vaati sopimuksen salaamista ja valtiovarainministeriö kieltäytyi julkistamasta sopimuksia vedoten julkisuuslain liikesalaisuuksiin ja ulkosuhteita koskeviin salassapitopykäliin.

Jonkka: Julkisuuslain tunteminen on virkavelvollisuus

Oikeuskanslerille esitetyissä kanteluissa kysyttiin myös sitä, onko valtiovarainministeriö tilannut asiakirjojen julkisuutta koskevassa asiassa asianajotoimistolta sellaisia palveluita, jotka sen olisi pitänyt pystyä itse hoitamaan.

Jaakko Jonkka moittii valtiovarainministeriötä siitä, että selvitysaineiston perusteella syntyy kuva, jonka mukaan suomalainen asianajotoimisto ei pelkästään antanut ministeriölle juridista konsultaatioapua vaan osallistui konkreettisesti julkistamispäätöksen muokkaamiseen ja perustelujen kirjoittamiseen.

- Käytettävissäni olevan selvitysaineiston perusteella ei voida osoittaa, että ministeriö ei olisi itse tehnyt vakuusasiakirjojen julkisuuden arvioimista koskevaa ratkaisua, oikeuskansleri kirjoittaa.

Jonkan mukaan julkisuuslain tunteminen ja julkisuusperiaatteen noudattaminen kuuluvat virkamiesten virkavelvollisuuksiin.

- Julkisuuslain soveltamisessa ei ministeriötasolla pääsääntöisesti pitäisi olla perusteltua tarvetta asianajopalveluiden käyttämiseen, oikeuskansleri kirjoittaa ratkaisussaan.

Jaakko Jonkka kertoo lähettäneensä päätöksensä myös valtiontalouden tarkastusvirastolle. Jonkan mukaan tarkastusviraston harkittavaksi jää, antaako valtiovarainministeriön turvautuminen asianajotoimiston palveluihin aiheen toimenpiteisiin.

Oikeuskansleri muistuttaa myös, että viranomaisten tulisi käyttää harkintavaltaansa julkisuusmyönteisesti.