1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ilmasto

Tampere ei puhdista tunnelin poistopäästöjä

Tampereen ilmanlaatu on tuoreen selvityksen mukaan pääosin hyvä tai tyydyttävä. Rantatunneli tulee jatkossa tuomaan ilmanlaadulle omat haasteensa, mutta kaupunki ei aio ryhtyä eurooppalaiseen tapaan puhdistamaan päästöjä tunnelin poistoputkissa.

Kuva: Antti Eintola / Yle

Tampereella on tehty jatkuvaa ilmanlaadun seurantaa 70-luvun alusta lähtien. Teollisuuden kaikottua rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet huomattavasti, mutta tilalle on tullut muita ongelmia. Nyt ilmaa saastuttavat  typpioksidipäästöt ja pöly sekä pienhiukkaset.

Torstaina julkistettiin konsulttiyhtiön tekemä Tampereen ilmastoselvitys. Tulokset antavat hyvää osviittaa tulevalle maankäytölle ja suunnittelulle, sanoo ympäristötarkastaja Ari Elsilä Tampereen kaupungilta.

- Tässä saatiin nyt kaupunginlaajuista tietoa esimerkiksi siitä, etteivät ilmanlaadun raja-arvot vuosi-, vuorokausi- tai tuntitasolla ylity. Sen sijaan ohjearvoylityksiä löytyy, kuten mittauksissakin on todettu.

Tunnelin suuaukoilla rumemmat arvot

Valtaosa tamperelaisista asuu hyvän ilmanlaadun alueilla, mutta vilkkaiden teiden varsilla on sekä päästöjä että melua. Erityisen kuormitettuja paikkoja ovat esimerkiksi Pispalan valtatie, Hämeenpuiston eteläpääty ja Ratinan alue.

Rantatunneli tulee osaltaan vaikuttamaan tulevaisuuden ilmanlaatumittausten tuloksiin. Tunnelin suuaukkojen kohdilla on tehty mittauksia jo vuoden ajan, ja niitä tullaan tekemään vastakin.

- Suuaukoilla on enemmän kuormitusta. Liikenne tulee työntämään osan epäpuhtauksista edellään suuaukoille, ja lähistöllä pitoisuudet kohoavat. Asuinalueilla ollaan verrattain lähellä raja-arvoja, mutta ne eivät ylity, Elsilä sanoo.

Yksi ylimääräinen poistoputki saa riittää

Tunnelin päälle jäävän rannan ilmanlaadun ennustetaan paranevan, mutta suuaukkojen läheisillä asuinalueilla Lapinniemessä, Kaupissa ja Amurissa hengitysilma huononee.

Tampereen tunnelin päästöpoistoputkiin ei ole tulossa eurooppalaistyylisiä puhdistusjärjestelmiä.

- Poistopiiput ovat noin 30 metriä korkeat, ja valtaosa päästöistä kulkee niiden kautta. Näsinkalliolle on myös tulossa yksi ylimääräinen poistoputki, jota ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. On katsottu, että tämä riittää.