1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Neuvottelukunta: Tutkimus saa olla verkkosivuilla epäilyistä huolimatta

Hyvä tieteellinen käytäntö ei edellytä tutkimuksen poistamista verkkosivuilta ennen tarkkoja selvityksiä, sanoo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtajan Hannu Karin mukaan tutkimuksen poisvetäminen on epäilytilanteessa "normaali käytäntö".

Tutkimusta ei tarvitse poistaa yliopiston verkkosivuilta ennen kuin on selvitetty, loukkaako tutkimus hyviä tieteellisiä käytäntöjä, sanoo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof.

- Tutkimuksen mahdollinen poisveto tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun hyvän tieteellisen käytännön loukkaus on todettu, eikä vielä siinä vaiheessa, kun on esitetty epäily, Spoof sanoo Yle Uutisille.

Maanpuolustuskorkeakoulu poisti perjantaina verkkosivuiltaan strategian laitoksen vierailevan tutkijan Alan Salehzadehin tutkimuksen, joka käsitteli Iranin sisä- ja ulkopolitiikkaa. Poistaminen tapahtui sen jälkeen kun Iranin suurlähettiläs oli vieraillut strategian laitoksella.

MPKK:n tutkimusjohtaja Hannu Kari sanoi sunnuntaina Yle Uutisille, että tutkimuksen poisvetäminen on "normaali käytäntö". Karin mukaan MPKK noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta.

- Jos meillä on pienikin epäily, että kirjoituksessa olisi loukattu tieteellis-eettisen toiminnan normistoa, niin käynnistetään prosessi. Selvityksen ajaksi tutkimus poistetaan. Jos loukkauksia ei ole, se palaa takaisin saataville, Kari sanoi.

Epäily selvitettävä ensin

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteerin Spoofin mukaan epäily pitää ensin selvittää ja tutkia perinpohjaisesti sekä hyvän tieteellisen käytännön prosessin mukaisesti. Jos tutkinnassa ilmenee hyvän tieteellisen tavan loukkauksia, kuten tutkimusvilppiä, määrätään sanktioita.

- Jos vilppiä todetaan, se pitää tuoda julki tiedeyhteisölle. Mutta tutkimuksen poistamista etukäteen ei edellytetä, Spoof sanoo.

Suomen kaikki yliopistot ja korkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta tieteellisistä käytännöistä. Myös Maanpuolustuskorkeakoulu noudattaa ohjeita.

- Jos MPKK on nyt päättänyt, että se haluaa asian selvittää, varsinainen tutkinta suoritetaan yliopistossa. Kun se saa tutkinnan päätökseen ja joku osapuoli on tyytymätön, hän voi pyytää Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta lausunnon, Spoof sanoo.

Tutkinta on kaikkien etu

Pääsihteeri Spoofin mukaan on yliopiston ja tutkijan etu, että prosessi käynnistetään, jos julkisuudessa tuodaan esiin tutkijaa koskevia epäilyjä. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei Salehzadehin tapauksessa julkisuudessa ei ole kerrottu, mistä häntä tarkalleen ottaen epäillään.

- Prosessissa kaikki osapuolet tulevat kuulluksi. On hyvä, että hyvän tieteellisen käytännön mukaista prosessia käytetään.

TENK valvoo, että tutkinta on tehty ohjeiden mukaan ja ottaa kantaa tutkinnan lopputulokseen.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisee tutkimusvilppiä.

Päivitetty klo 20.24. Alan Salehzadeh on MPKK:n vieraileva tutkija.