Hyppää sisältöön

Keikkalääkäri tienaa helposti 20 000 e/kk syrjäisessä kunnassa

Usea sairaanhoitopiiri on päättänyt luopua vuokralääkäreiden käytöstä. Silti monessa kunnassa ei ole edelleenkään muuta mahdollisuutta kuin pelastaa tilanne keikkalaisilla. Syrjäisemmille seuduille ei saada keikkalääkäriäkään kuin kovalla rahalla. Yli sadan euron tuntipalkka ei ole mikään poikkeus.

Kuva: Yle

Lääkäripulaa potevissa kunnissa ja kaupungeissa on turvauduttu muun muassa keikkalääkäreihin. Lääkäripula on keikkalääkärien käyttöön yksi syy, mutta oman leimansa ja paineensa tuo myös lainsäädäntö hoitotakuusta, kertoo Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän terveysjohtaja Mauno Saari.

- Hoitotakuuasetus on pakottanut kunnat ja kuntayhtymät järjestämään palvelunsa tiettyihin määräaikoihin. Paitsi että on faktinen lääkäripula, niin resursseja on jouduttu lisäämään myös hoitotakuun velvotteiden takaamiseksi.

Keikkalääkärit ovat kunnille kalliita, mutta kysymyksessä onkin puhdas bisnes. Kainuussa on usean vuoden kokemus sekä lääkärivuokrauksesta että kokonaisulkoistuksesta lääkäripalveluissa.

- Kokemus on osoittanut, että kustannus per lääkärihenkilötyövuosi on noin 1,5 kertainen verrattuna normaalin virkaehtosopimuksen mukaisiin korvauksiin.

Suurin kuluerä keikkalääkäreissä on palkka. Palkka taas riippuu monesti siitä, millä hinnalla keikkalääkärifirma saa itse rekrytoitua lääkäreitä, sanoo Saari.

Esimerkiksi Kuhmoon rekrytoitaessa 100 euroa tunnilta ja sen ylikin ei ole mikään poikkeus.

Mauno Saari

- Keikkalääkärifirmoilla on eri puolilla maata erilaisia kohteita. Lisäksi joku kohde alueen sisälläkin on suositumpi kuin toinen. Se tietenkin vaikuttaa siihen hintaan, millä firma saa yksittäisen lääkärin lähtemään kohteeseen. Esimerkiksi Kuhmoon rekrytoitaessa 100 euroa tunnilta ja sen ylikin ei ole mikään poikkeus.

Saaren mukaan rajuimpiin hintapyyntöihin ei ole suostuttu.

- Kainuussa perusterveydenhuollon lääkäreiden saaminen on vaikeutunut kuntatoimialalla, mutta niin se on vaikeutunut myös lääkärivuokrausfirmoilla. Palkkapyyntö Kainuuseen, erityisesti syrjäisimmelle seuduille tulevilla lääkäreillä on aivan eri luokkaa kuin etelän keskuksissa.

Ulkoistaminen ei poista huolia

Kuhmon terveysaseman hoitaminen oli aiemmin ulkoistettu kokonaan. Saaren mukaan ulkoistaminen ei poistanut huolia.

- Ulkoistukseen liittyvä kilpailutus sekä kokonaisuuden hallinta seuraamisineen työllisti terveysjohtajaa ja terveyskeskuspalveluiden vastuualuepäällikköä enemmän kuin yksikään muu terveysasema koskaan.

Kainuussa tehtiin viime keväänä puitekilpailutus, jossa kilpailutettiin käytännössä kaikki lääkäripalvelut erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon tarpeisiin.

- Emme ole saaneet terveysasemille kilpailutuksen perusteella käsittääkseni yhtään virka-aikana työskentelevää lääkäriä niillä hinnoilla, joilla hankintapäätös tehtiin. Hankinnan perusteella olemme saaneet etälääkäripalveluita noin yhden lääkärin työpanoksen verran.

Saaren mukaan kuntayhtymän kaikilla tulosalueilla ja lähes kaikilla erikoisaloilla käytetään mittavasti vuokralääkäripalveluita. Nyt lääkäripulaan vastataan rahalla ja uusilla vakansseilla. Syrjäseutujen uusien tulevien lääkäreiden palkkausta on Saaren mukaan jonkin verran nostettu.

Emme ole saaneet terveysasemille kilpailutuksen perusteella käsittääkseni yhtään virka-aikana työskentelevää lääkäriä niillä hinnoilla, joilla hankintapäätös tehtiin.

Mauno Saari

Lääkärinvakansseja taas lisättiin kahdeksan Ylä-Kainuuseen Suomussalmelle, Kajaanin pääterveysasemalle ja Sotkamoon. Sotkamon lääkäreillä on velvollisuus hoitaa kahtena päivänä viikossa myös Kuhmon asioita.

- Vakansseja lisättiin ennen muuta siitä syystä, että meillä on terveysasemia, joissa aiemmista vakansseista suurin osa on kyllä sidottuja, mutta eri syistä ihmiset on tehneet osa-aikaisuutta. Sellaiseen pestiin ei saa ketään rekrytoitua, jossa on puolet vapaana. Nyt olemme kohtuullisen kilpailukykyisiä, Saari arvioi.

Tällä hetkellä Kainuun terveyskeskuksissa on lääkärivakansseja 53, joista noin 32 on täytetty joko vakituisesti tai sijaisjärjestelyin. 

Muutos tapahtuu hitaasti

Yksi oleellinen syy lääkäripulaan on liian vähäinen koulutus, mutta myös ratkaisut, joita tehtiin täyslaillistamisen saamiseksi.

- Muistaakseni noin pari vuotta sitten täyslaillistamisen saamiseksi vaadittua terveyskeskuspalvelun määrää karsittiin ja se oli aika oleellinen muutos. Tällä hetkellä valmistuvat lääkärit saavat laillistuksen välittömästi ja he voivat siirtyä heti esimerkiksi keikkafirmojen palvelukseen, Saari avaa.

Lääkäreiden koulutusta on lisätty ja Saari onkin huomannut jo pienen muutoksen.

- Koulutuksen lisääminen heijastuu lääkäriopiskelijoiden yhteydenotoissa. Mutta lääkäriksi valmistuminen vie minimissään 5 – 6 vuotta, joten vie ainakin sen aikaa, ennen kuin koulutuksen lisääminen näkyy tarjonnassa.

Lääkäripulasta huolimatta monessa kunnassa on luovuttu tai ollaan luopumassa keikkalääkäreiden käytöstä.

- Jos katsomme Kainuun kokemuksien kannalta, asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta, niin hoitosuhteiden jatkuvuus, hoitojärjestelmien ja hoitomahdollisuuksien alueellinen tunteminen kärsivät, jos töissä on lyhytaikaisesti paikkakunnalle työhön tulevia lääkäreitä.

Saari katsoo asiaa myös erityisesti kokonaisulkoistuksen osalta.

- Asetelma on aika korni ja hankala lähteä kilpailuttamaan, jos faktisesti ei ole missään vaiheessa mahdollisuutta järjestää palvelua omana toimintana. Silloin ollaan palvelun tuottajan armoilla neuvoteltaessa sopimuksia, seurattaessa palvelun laatua ja tilanteissa, joissa jouduttaisiin ottamaan käyttöön sanktiopykälä.