Akavalaiset suunnittelevat eläköityvänsä aiempaa vanhempina

Akavalaisten mielestä työssä jaksamiseen vaikuttavat eniten työntekijän omat vaikutusmahdollisuudet työhönsä, joustavammat työajat sekä varmuus työpaikan säilymisestä. Selvä enemmistö vastustaa eläkeiän nostoa.

politiikka

Akavalaiset suunnittelevat jäävänsä eläkkeelle selvästi aiempaa myöhemmin. Tuoreen kyselyn mukaan korkeasti koulutettujen Akavaan kuuluvat aikovan jäädä vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,9-vuotiaina. Suunniteltu eläköitymisikä on noussut kolmessa vuodessa 0,7 vuotta.

Muut kuin akavalaiset suunnittelevat eläköityvänsä keskimäärin 63-vuotiaina.

Akavalaisten mielestä työssä jaksamiseen vaikuttavat eniten työntekijän omat vaikutusmahdollisuudet työhönsä, joustavammat työajat sekä varmuus työpaikan säilymisestä.

Selvä enemmistö sekä akavalaisista että muusta työvoimasta on sitä mieltä, ettei vanhuuseläkkeen alaikärajaa pidä nostaa. Nostoa vastustaa 65 prosenttia akavalaisista ja 75 prosenttia muusta työvoimasta.

TNS Gallupin kysely tehtiin kesäkuussa. Siihen vastasi 1149 akavalaista ja 1068 ei-akavalaista.