Lahden ydinkeskustan viimeinen puutalo halutaan purkaa

Tontin omistajat ovat jättäneet kaavamuutosesityksen, jolla haetaan lupaa rakennusten purkamiseen. Oskarin piha on vuoden 1878 ruutukaava-alueen viimeinen puutalo. Museo toivoo kansalaisilta selvää kannanottoa.

kulttuuri
Oskarin pihan kahvilan sisääkäynti.
Miisa Jääskeläinen / Yle

Viimeinen Lahden vanhan keskusta-alueen puutalo, Oskarin piha, saattaa kadota kaupunkikuvasta, jos Rajasen perikunnan toimeksiannosta tehty kaavamuutossuunnitelma toteutuu.

Kaavamuutosesityksessä haetaan lupaa purkaa Hämeenkadun puolella olevat puurakennukset ja fasadia lukuun ottamatta myös Rautatienkadun puoleinen matala liikerakennus. Niiden paikalle halutaan rakentaa kaksi kerrostaloa.

Suojeluasioista vastaava kaupunginmuseon tutkija Riitta Niskanen toivoo kaupunkilaisilta selvää kannanottoa Oskarin pihan puolesta.

– Toivon painokkaasti, että museota ei jätetä yksin. Jos kaupunkilaiset ovat sitä mieltä, että tämä on arvokas, tarvitaan selkeä viesti päättäjille.

Vuonna 2008 purettiin museon vastustuksesta huolimatta Rauhankatu 17:ssa sijainnut Puu-Kotila. Paikalle on nousemassa kuusikerroksinen talo.

Niskasen mielestä Hämeenkadun ja Rautatienkadun kulmassa sijaitsevalla tontilla on poikkeuksellisen tiheä kokonaisuus lahtelaista liike- ja rakennushistoriaa.

Yleiskaava suojelee kaupunkikuvaa

Rajasen kulmassa sijaitseva Oskarin piha on Lahden alkuperäisen, vuoden 1878 ruutukaava-alueen viimeinen puutalo.

Talo rakennettiin 1900 ja tallirakennus 1902. Kulman kivitalo ja piirongiksi nimetty matala osa Rautatienkadun puolella ovat 1920-luvulta.

Jos kaupunkilaiset ovat sitä mieltä, että tämä on arvokas, tarvitaan selkeä viesti päättäjille.

Riitta Niskanen

Oskarin piha kuuluu yleiskaavalla suojeltuun keskusta-alueeseen. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta eli kun asemakaavaa halutaan muuttaa, täytyy tämä ottaa huomioon.

Kaavoitusprosessi on vielä aivan alussa ja museo antaa oman lausuntonsa aikanaan.

– Museolta pyydetään kaavoitusprosessissa tulkinta siitä, mitä suojeltavat arvot ovat.

Riitta Niskasen mukaan yleiskaava ei estä rakentamista, mutta se pitää tehdä niin, että vanhaa, arvokasta rakennuskantaa ei rikota.

– Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen ja asia menee oikeuteen, on mielenkiintoista katsoa, mikä on oikeuden näkemys siitä, miten yleiskaavan ohjausvoima toteutuu, Riitta Niskanen sanoo.

Miisa Jääskeläinen