Tampereen Rantaväylän tunneli sai vesiluvan

Vesiluvan myöntäjänä oli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka asetti määräyksiä muun muassa pohjaveden tarkkailulle. Rantaväylän rakentaminen vaatii tarkkaa seurantaa.

Kotimaa
Tammerkosken vedenpinta
Marjut Suomi / Yle

Tampereen Rantaväylän tunnelin seurannan kohteena ovat pohjaveden pinnan korkeus, Tammerkosken padot ja Näsijärven veden laatu. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin sisältyvät määräykset rakenteista, pohjaveden korkeuden ja laadun hallinnasta, Tammerkosken alittamisesta sekä tunnelin kuivatusvesien johtamisen ehdoista.

Tunnelin rakentamisesta voi aiheutua pohjaveden alenemista tunnelin lähialueella. Vaikutukset ovat suurimmat tunnelin suuaukoilla.

Pohjaveden haitallinen aleneminen estetään erilaisilla rakenteilla sekä kalliota tiivistämällä. Pohjaveden pinnan seuraaminen on erityisen tärkeää lähellä olevien rakennusten kannalta, kertoo ympäristöneuvos Lasse Känsälä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Pohjaveden pinnan aleneminen voi aiheuttaa rakennusten haitallista painumista, ja silloin tietysti ne vahingot ovat suuret. Hakija on esittänyt suunnitelman, se on meillä tarkistettu ja sen mukaan voidaan olla aika varmoja siitä, ettei haitallista alenemista tapahdu. Teknisesti tämä tarkoittaa kallion vahvistamista ja tiivistämistä sekä suuaukkojen kohdalla käytettäviä betonikaukaloita ja kalvorakenteita.